Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Pikowanie

  Rozsadzanie (przesadzanie) rzadziej gęsto rosnących siewek. Zabieg stosowany w ogrodnictwie przy produkcji wczesnej rozsady.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwiastki śladowe

  1. pierwiastki chem.,występujące w tak małych ilościach (poniżej1 ppm), że dają się wykryć jedynie specjalnymimetodami, np. Rb, Au, Hg. Zob. też metaleciężkie, ultraelementy.

  2. pierwiastki, którychzwiązki są dla roślin niezbędne do rozwoju,aczkolwiek w bardzo małych ilościach, np. Fe,Mn, Cu, B...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pF, współczynnik pF

  Określenie siły ssącej gleby, odpowiadającej ciśnieniu, z jakim woda jest związana w glebie. Wskaźnik ten wyrażasię logarytmem dziesiętnym z wys. słupa wodyw cm, równoważącego siłę ssącą gleby. Na podstawie wyników pomiarów ilości wodyodsączającej się z gleby przy wywieraniu nanią określonego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierzga

  Pyłek kwiatowy zmagazynowany izakonserwowany w komórkach plastra, stanowiącypożywienie białkowe dla pszczół.

  W komórkach może być 4–5, a czasem i więcej warstw pyłku o różnym zabarwieniu. Pow.zgromadzonego w ten sposób zapasu pokarmu pyłkowego po napełnieniu komórki do 3/4głęb. jest powlekana...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pH

  Ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorowych.pH jest miarą odczynu gleby, czylistężenia jonów wodorowych w roztworze glebowym.Roztwór glebowy ma odczyn kwaśnyprzy pH poniżej 6,6, obojętny przy pH 6,6–7,2i zasadowy przy pH powyżej 7,2.

  Do roślin dodatnio reagujących na odczyn zasadowynależy np...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piasek

  W gleboznawstwie, frakcja granulometryczna o średnicy cząstek 1,0–0,1 mm. Wyróżnia się p. drobny (0,25–0,1 mm), p. średni (0,5–0,25 mm) i p. gruby (1,0–0,5 mm).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piaskowanie

  Pokrywanie pow. gleby torfowejwarstwą piasku grub. 5–10 cm, w celu polepszenia ich właściwości. Zastosowanie p. nasfilcowanych trawnikach, po uprzedniej wertykulacjilub aeracji, przynosi efekty w postaci pojawienia się nowych korzeni, rozłogów i pędów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piąstkowanie

  Jedyny prawidłowy sposób doju ręcznego polegający na kolejnym zaciskaniu palców, od zatoki mlekonośnej do końcastrzyka, z jednoczesnym wyciskaniem mlekaznajdującego się w zatoce strzykowej. Dój tym sposobem powinien być przeprowadzanyszybko i energicznie.

  Dłoń powinna wykonywać 50–80 ucisków na minutę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pielnik

  Jedno- lub dwukołowe narzędzie do uprawy międzyrzędowej, zwł. w ogrodnictwie, poruszane ręcznie energicznymi pchnięciami do przodu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedometr

  Przyrząd rejestrujący liczbę kroków wykonanych przez zwierzę w określonym czasie. P. wykorzystywany jest przy wykrywaniurui u samic, które cechuje wzmożona ruchliwość.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt

Do góry