Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Płodozmian przeciwerozyjny

  P. specjalny o zmianowaniu roślin chroniących glebę przederozją, np. ziemniak wczesny – lucerna z trawamiwysiewana latem – lucerna z trawami –lucerna z trawami – pszenica ozima – żyto –międzyplon ścierniskowy przyorany wiosną.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pług

  Narzędzie do wykonywania orki. Najliczniejszą grupę pługów w Polsce stanowią p.zagonowe, które dzielą się na:

  1) zawieszane,charakteryzujące się dużą zwrotnością i lekkością,są najczęściej stosowane; korpusy płużne,a także kroje i przedpłużek umocowane są doramy; p. te za pomocą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płodozmian przemienny

  P. będący formąpośrednią między p. pastewnym, w którym występują rośliny wieloletnie, a użytkiem trwałym. W p. tym, po 2–4-letniej uprawie roślin jednorocznych następuje obsiew pól mieszanką traw wieloletnich i roślin motylkowychna kilkuletnie użytkowanie. Okres darniowytrwa 3–6 lat, a w korzystnych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płodność

  1. zdolność wydawania nasion.Określa się ją liczbą nasion wydanych przezjedną roślinę.

  2. zdolność do regularnego zachodzeniaw ciążę i wydawania zdrowego potomstwa.

  3. liczebność potomstwa urodzonego w jednym miocie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plon główny

  1. roślina zajmująca pole przez większą część okresu wegetacyjnego. Pomiędzy p.g. można uprawiać międzyplony.

  2. części roślin, dla których gł. uprawia się danąroślinę, np. ziarno zbóż, korzenie buraków.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plon przeliczeniowy

  P. wyrażony w wartościach porównywalnych, np. jednostkach zbożowych,jednostkach owsianych, suchej masie.P.p. wyliczany jest w oparciu o współczynniki przeliczeniowe produktów rolniczych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plon uboczny

  Część biomasy roślinnej niestanowiąca plonu gł., przeznaczana zazwyczajna paszę, np. słoma zbóż, liście buraków cukrowych,nasiona lnu włóknistego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plon wtóry

  Roślina, będąca plonem gł., uprawiana bezpośrednio po zbiorze międzyplonu ozimego, np. ziemniak, kukurydza, kapusta pastewna.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plonowanie

  Zdolność gatunku lub odmianydo wyprodukowania określonej biomasy plonugł. z jednostki pow., w odpowiednich warunkach agroekologicznych i agrot. Potencjalne p.gatunku lub odmiany określa się na podstawienajwyższych plonów uzyskanych w optymalnychwarunkach agroekologicznych.

  O p. roślin decydują...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pluszówka

  Maszyna do czyszczenia nasion ośliskiej pow., np. koniczyny, lnu. Elementem roboczym p. jest pochyły pluszowy pas, poktórym zsuwają się gładkie nasiona, a zanieczyszczenia o chropowatej pow. są wychwytywane przez włoski pluszu i zrzucane górąpoza maszynę.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt

Do góry