Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Pług talerzowy

  P. mający zamiast korpusów płużnych obracające się stal. talerze, przecinające rolę i odwracające ją. P.t. zastępuje p. lemieszowy na glebach ciężkich, przesuszonych,zakamienionych i przerośniętych mocnymi korzeniami. Zastosowanie p.t. ograniczone jest do orki nowin, odłogów oraz glebzakamienionych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podłoże szklarniowe

  Sztuczny utwór powstały wyłącznie w wyniku działalności człowieka,który decydując o rodzaju, składzie, a więc właściwościach środowiska, zmierzał do odwzorowaniastanowiska naturalnego uprawianychroślin. Środowisko takie tworzone jestnajczęściej na niewielkiej pow. i izolowane odgleby naturalnej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podeszwa płużna

  Nadmiernie zagęszczona górna część warstwy podornej (podskibia) wskutek ugniatania zbyt wilgotnego dna bruzdy kołami ciągnika, płozami pługów itp. Natak ubitym dnie zatrzymują się drobne cząstkiglebowe, wymywane z górnej warstwy glebyprzez wodę opadową, a po pewnym czasietworzy się silnie zbita...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pług wahadłowy

  Pługi mające cechy p. obracalnychi charakteryzujące się zwartą i trwałą konstrukcją. Najważniejsze zalety tych p. to:zmniejszenie o ok. 30% ceny w stosunku docen tradycyjnych p. obracalnych dzięki wyeliminowaniupodwójnych korpusów płużnych,zmiana ustawienia zespołu korpusów płużnych do pracy prawo- i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podglebie

  Część profilu glebowego zalegającamiędzy warstwą uprawną a skałą macierzystą.P. warunkuje właściwości fiz., chem. i biol.poziomu próchnicznego. Czasami bywa spulchniane głęboszem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pługofrezarka

  Maszyna uprawowa, która tymróżni się od pługa, że zamiast skrzydła odkładnicy ma wirujący pionowy wałek. Zewzględu na małą wydajność i dużą energochłonnośćwycofana z produkcji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podkiełkowywanie

  Zabieg mający na celu wytworzenie u sadzeniaków ziemniaka wczesnych krótkich (1–2 cm), mocnych kiełków świetlnych; należy je przeprowadzać w pomieszczeniuo temp. ok. 15 °C, wilg. 80–85%i natężeniu oświetlenia ok. 2500 luksów przez10–12 godz. w ciągu doby na 3–5 tyg. przedsadzeniem. Zabieg ten ma wiele...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobudzanie sadzeniaków

  Zabieg podobny do podkiełkowywania, przeprowadzany w temp.ok. 10 °C przez 2 tyg., mający na celu wytworzenieu sadzeniaków ziemniaka zbieranych wpełnej dojrzałości kiełków dł. 2–5 mm. Bulwy pobudzone można sadzić sadzarkami bezobawy uszkodzenia krótkich kiełków.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pług ramowy

  P. jedno- lub wieloskibowy, wktórym korpusy płużne przymocowane są do ramy wspartej na kole polowym i bruzdowym,a różnica wys. ustawienia tych kół określa gł.orki. Trzecim punktem podparcia jest zwyklepiętka płozu ostatniego korpusu lub niekiedykoło podporowe przymocowane do ramy za ostatnim korpusem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pług obracalny

  P. o podwójnej liczbie korpusów umożliwiający odkładanie skib zawsze wjedną stronę. Są w Polsce mało rozpowszechnione,podczas gdy w krajach o wysokim poziomie mechanizacji są w powszechnym użyciu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /219

  praca w formacie txt

Do góry