Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Podorywka

  Orka płytka rozpoczynająca zespółuprawek pożniwnych, wykonywana latem bezpośrednio po zbiorze roślin. P. może być wykonana pługiem podorywkowym, kultywatorem podorywkowym lub broną talerzową.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poidło samoczynne

  Urządzenie automatyczne w budynku inwentarskim, połączone z wodociągiem, umożliwiające zwierzętom dowolne pobieranie wody.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podpoziom

  W gleboznawstwie, część poziomuw profilu glebowym, wyróżniająca się barwą, konsystencją, składem chem. itp. odpozostałej masy poziomu. P. oznacza się dodającpo symbolu poziomu gł. liczby arabskie wciągłej sekwencji, wykazujące różnice cech i właściwości poziomów, które mogą być obserwowane w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojedynkowanie

  Wycinanie siewek zbyt gęstorosnących w rzędach, w celu zapewnienia pozostałym, pojedynczym sztukom lepszych warunków do wzrostu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podsiąkalność

  Zdolność gleby do podnoszenia wody ku górze dzięki siłom kapilarnym.Wys. podsiąkania kapilarnego oraz ilość wody,jaka w jednostce czasu może zostać przemieszczonaz głębszych warstw gleby do płytszych,uzależnione są przede wszystkim oduziarnienia i struktury gleby.

  Podnoszenie się wody w kapilarach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojemność wodna gleby

  Zdolność do zatrzymywaniaprzez glebę pewnej ilości wody,w ściśle określonych warunkach. P.w. różnychgleb zależy od ich uziarnienia, zawartościsubst. org., ilości koloidów, struktury gleby izróżnicowania efektywnej porowatości. Wyróżniasię następujące podstawowe rodzaje p.w.:

  1) maksymalną...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podskub

  Pierze otrzymane przez podskubywanie żywych gęsi, stanowiące surowiecprzemysłu drobiarskiego. Doświadczenia ipraktyka wykazują, że podskubywanie niewpływa ujemnie na rozwój i masę ciała ptaka,producentom natomiast przynosi korzyści podwarunkiem, że zabieg ten wykona się prawidłowow odpowiednim...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokos

  1. pas skoszonej trawy, koniczyny,lucerny itp. układający się na łące lub polu za kosiarką.

  2. odrost trawy, koniczyny, lucernyitp. zebrany w jednym sianokosie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podtyp gleby

  Jednostka systematyczna wobrębie typu, wyróżniana wówczas, gdy nacechy gł. procesu glebotwórczego nakładająsię dodatkowo cechy innego procesu glebotwórczego,modyfikujące właściwości biol.,fiz., chem. i związane z nimi cechy morf. profilu glebowego.

  Np. w typie rędzin wyróżniasię następujące...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrój zwierzęcia

  Zespół zewn. cech budowyjego ciała (eksterier), a więc jego wielkość,kształt tułowia, rozwój poszczególnych partiiciała oraz ich harmonijność. P.z. jest charakterystycznydla danego gatunku, rasy, odmiany.Odzwierciedla on stan jego zdrowia w szerszymrozumieniu, jego konstytucję, kondycję,a także...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /857

  praca w formacie txt

Do góry