Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Pole wypadające

  P. zajęte przez roślinę wieloletnią,np. lucernę, wyłączone z płodozmianu na okres jej użytkowania. P.w. umożliwia uprawę roślin wieloletnich na dowolnym areale oraz regulowanie liczby lat użytkowania wzależności od poziomu plonowania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porastanie

  Kiełkowanie ziarniaków w kłosach zboża na pniu, zboża w sztygach lub wilgotnego ziarna podczas przechowywania. Dotyczy to również innych roślin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poletko

  Określona pow. pola przeznaczona pod uprawę danego gatunku roślin w celach doświadczalnych i traktowana przy obliczaniu wyników jako jednostka.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porowatość gleby

  Suma przestworów zajętych przez powietrze i wodę przypadająca na jednostkę obj. gleby. Wyróżnia się p.:

  1) ogólną,definiowaną jako stosunek obj. wszystkichporów do całkowitej obj. gleby;

  2) niekapilarną(aeracyjną), jako suma porów o średnicypowyżej 30 μ;

  3) kapilarną, jako udział porówo średnicy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polifoska

  Przedsiewny nawóz kompleksowy trójskładnikowy (N,P,K) z grupy amofosek. P.produkowana jest jako:

  1) p. jesienna (8% N,24% P2O5, 24% K2O), stosowana jesienią podoziminy;

  2) p. wiosenna (17–17–17 lub 19–19–19), stosowana wiosną pod rośliny jare.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porzeczkoagrest

  Mieszaniec międzygatunkowy uzyskany w wyniku krzyżowania porzeczki i agrestu. Łatwy w uprawie. Charakteryzuje się silnym wzrostem i dużą odpornością na mączniaka. Owoce są dwukrotnie większe od jagód porzeczki czarnej, bardzo smaczne i deserowe. Zob. też malinojeżyna.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poliploidyzacja

  Spontaniczne lub sztucznie indukowane przejście komórek lub osobnika ze stanu haploidalnego lub diploidalnego wstan poliploidalny. P. stosowana jest w hodowli roślin do otrzymywania nowych odmian.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postęp hodowlany

  Doskonalenie cech genet.organizmów żywych w kierunku podniesieniawydajności i jakości produkcji rolniczej. P.h.,stanowiący część składową postępu rolniczego,jest jedną z najistotniejszych sił napędowychrozwoju rolnictwa. W odróżnieniu od in.sposobów intensyfikacji rolniczej ma on charakterekol.

  1...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /2 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polski Klub Ekologiczny (PKE)

  Niezależna,ogólnokrajowa, pozarządowa organizacja ekol., powołana w Krakowie w 1980 roku.Klub zrzesza osoby fiz. i prawne zainteresowane ochroną i kształtowaniem środowiska przyr. i kulturowego człowieka zgodnie z zasadamiekorozwoju. Organizacja powstała zinicjatywy ludzi dobrej woli, pracowników nauki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pogłowie

  Ogół zwierząt jednego rodzaju, gatunku,rasy, płci lub wieku, występujących wdanym okresie na określonym terenie. Liczba zwierząt wyrażana jest w sztukach fiz. (efektywnych,rzeczywistych, statystycznych),określających liczbę zwierząt fiz. w określonym czasie lub średni ich stan w analizowanym okresie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /395

  praca w formacie txt

Do góry