Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Powierzchnie ekologicznej kompensacji

  Pow. nie traktowane pestycydami. Są to najczęściej miedze, rowy, zagajniki itp., gdzieorganizmy pożyteczne mogą zimować, znajdowaćpokarm, rozmnażać się, a potem przechodzić na pola uprawne i zwalczać szkodniki.Zob. też remiza.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potraw, otawa

  Drugi (lub dalszy) pokos łąki,przypadający na początek jesieni, o plonie zreguły niższym od pierwszego pokosu, lecz o większej wartości paszowej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powtarzalność

  Podobieństwo między kolejnymi wydajnościami u tego samego osobnikaw zakresie jakiejś cechy powtarzalnej, np.laktacji, wydajności wełny, nieśności.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potrzeby nawozowe

  Ilość skł. pok., jaką należyzastosować na danym polu, aby uprawiana roślina mogła wydać maksymalny, możliwy do uzyskania, plon. P.n. określane są na podstawie wymagań pokarmowych roślin, zasobności gleby, współczynników wykorzystania nawozów, zdolności roślin do przyswajania skł. pok. z gleby...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pole

  1. obszar ziemi przeznaczony pod uprawęroślin, najczęściej obsiany jedną rośliną,np. żytem, kukurydzą.

  2. sekcja brony zębowejsporządzona z płaskowników, do których przykręcone są stal. zęby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poślad

  Ziarno zbóż lub nasiona innych roślinniedostatecznie wykształcone albo uszkodzone przez szkodniki, lub w czasie młocki, używane przeważnie jako pasza. Za p. gruboziarnistychodmian pszenicy i jęczmienia uważa się ziarno,które w procesie czyszczenia przechodzi przez sito o szer. oczek 2,2 mm, a odmian...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polskie Towarzystwo Rolnictwa Ekologicznego (PTRE)

  Niezależna organizacja z siedzibąw Lublinie przeprowadzająca kontrolę gospodarstwekol. w celu wystawienia im certyfikatu (zaświadczenia) będącego warunkiem uzyskania atestu ekologicznego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pole intensywnej produkcji pasz

  Pow. gruntuornego, na której uzyskuje się w jednymroku co najmniej dwa plony zielonej masy, np.międzyplon ozimy + mieszanka zbożowostrączkowana zieloną masę + międzyplonścierniskowy. Takie pole umożliwia zmniejszeniepow. paszowej przypadającej na jedną sztukę dużą.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pośpiechy

  1. niektóre osobniki roślin dwuletnich (buraków, marchwi), które już w pierwszym roku uprawy wypuszczają pędy kwiatowe,przez co obniżają wartość użytkową zbieranych korzeni.

  2. → krótkopędy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Populacja

  Zespół osobników roślinnych lubzwierzęcych jednego gatunku występujący w określonym środowisku i wzajemnie na siebie oddziałujący.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt

Do góry