Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Pratotechnika

  Zespół racjonalnie stosowanych zabiegów przy uprawie, pielęgnowaniu i użytkowaniu łąk i pastwisk, w celu stworzenia korzystnych warunków dla wzrostu i rozwoju runi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Premiksy

  Specjalne dodatki paszowe zawierające subst. biol. czynne, takie jak wit., enzymy,sole miner., syntetyczne aminokwasy egzogenne(m.in. lizynę, metioninę, treoninę),antybiotyki, a także dodatki zapachowe, środkizakwaszające, przeciwgrzybicowe, stymulatorywzrostu, subst. smakowe, środki uspokajającei...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo maksimum

  Prawo nawozowe sformułowane przez Voisina: nadmiar subst. przyswajalnej w glebie ogranicza skutecznośćdziałania innych subst. i w następstwie powodujeobniżkę plonów oraz zmniejszenie ichwartości biol.

  P.m. zastosowane do jednegoskł. pok. (np. fosforu) natychmiast wywołujedziałanie prawa minimum w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Półenklawa gruntowa

  Obszar gruntów ookreślonym charakterze użytkowania lub władania,otoczony z trzech stron gruntami o innym charakterze użytkowania lub władania.Zob. też enklawa gruntowa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Preparaty biodynamiczne

  Odpowiednio spreparowane produkty pochodzenia roślinnego,zwierzęcego i miner. wykorzystywane wrolnictwie biodynamicznym do opryskiwaniagleby i roślin oraz przy tworzeniu kompostów.Należy tu np. preparat z krowieńca, krzemionkowy,z krwawnika, z rumianku, z pokrzywy, z mniszka.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo minimum

  Sformułowane w 1841 r.przez J. Liebiga podstawowe prawo fizjol. żywienia roślin: niedostatek jednego czynnikaw środowisku rozwoju rośliny ograniczadziałanie innych czynników i w następstwiepowoduje obniżkę plonów. Jeżeli np. zastosujemywysokie nawożenie NPK a nie zapewnimydostatecznej ilości wody, to...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ppm (ang. parts per million)

  Jednostka oznaczająca jedną milionową część, np. 7 ppm od1 kg wynosi 7 mg. Jednostka ta służy do wyrażeniailości związków chem. (np. pestycydów,metali ciężkich, nitrozoamin) w pożywieniu,roślinach, zwierzętach, wodzie, glebie lubpowietrzu, a także do określania LC50 i LD50.Np. dopuszczalna...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Preparowanie materiału siewnego

  Poddawanie materiału siewnego zabiegom mech. wcelu zmniejszenia liczby nasion w owocostaniei uzyskania materiału siewnego jednokiełkowego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo nadwyżek mniej niż proporcjonalnych

  Prawidłowość, wg której w miaręwprowadzania do gleby wzrastających dawek jakiegoś skł. pok. plony zwiększają się w coraz mniejszym stopniu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poziom powierzchniowy, epipedon

  P., który wytworzył się w powierzchniowej warstwie gleby, charakteryzujący się ciemnym zabarwieniemdzięki zawartości materii organicznej.Zawiera on silnie zwietrzały materiał,niekiedy mocno przemyty. P.p. mogą byćprzykryte cienką warstwą świeżych aluwiów,osadów eolicznych lub innych. Jednakże...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt

Do góry