Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Procent cielności

  Liczba zacieleń w grupiekrów unasiennianych lub krytych naturalnie wciągu jednego roku w procentach, bezuwzględniania liczby wykonanych zabiegówlub pokryć. Za bardzo dobrą płodność ocenioną p.c. uznaję się, gdy w stadzie wskaźnik tenwynosi powyżej 80%.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces bielicowania, bielicowanie

  Przemieszczanie się (ługowanie) związków zasadowychw głąb profilu glebowego wraz zprzesiąkającą wodą. W rezultacie tego procesupod warstwą próchniczną powstaje przejaśniony(o barwie popiołu) poziom eluwialny (wymywania),pozbawiony żelaza i związkówzasadowych, pod nim zaś poziom iluwialny(wmywania)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces glebowy

  Zmiany zachodzące w uformowanej glebie pod wpływem czynników glebotwórczych. Do p.g. należą: bilans i dynamika wody, powietrza, ciepła, roztworu glebowego i skł. pok., oraz dynamika właściwości biol., fiz. i morf. gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prewencja

  Okres w ciągu którego ludziei zwierzęta nie powinni stykać się z roślinami,na których stosowano środki ochrony roślin, oraz przebywać wśród roślin i w obiektach,gdzie stosowano te środki. W czasie p.nie wolno też dopuścić do oblotu roślin przez pszczoły (p. dla pszczół). P. określana jest w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prasa

  Maszyna do prasowania materiałów objętościowych suchych, np. słomy, siana.Rozróżnia się p. z tłokiem czołowym, prasującew komorze prostej, z tłokiem wahadłowym, prasujące w komorze krzywoliniowej i prasyzwijające. W zależności od stopnia prasowania p. mogą być:

  1) o niskim stopniu zgniotu (50–80...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo zwracania glebie utraconych składników pokarmowych

  Prawidłowość, wg której dla utrzymania żyzności gleby konieczne jest zwracanie jej wszelkich subst. przyswajalnych,które pobrały rośliny, lub które stałysię nieobecne na skutek stosowanych rozmaitych zabiegów agrot.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prasa zbierająca

  Maszyna do zbierania słomylub siana z wałów oraz jednoczesnego prasowania podebranego materiału i wiązania go w bele.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Precypitat, dwufosfat

  Nawóz fosforowy zawierający 13,2% P w postaci fosforanuwapniowego dwuzasadowego CaHPO4 · 2H2O,który nie rozpuszcza się w wodzie, jest natomiast rozpuszczalny w 2% kwasie cytrynowym.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prasa zwijająca

  Maszyna do zbierania słomy lub siana z wałów i jednoczesnego prasowania podebranego materiału w zwijki kształtu cylindrycznego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Preliminarz pasz

  Tabelaryczne zestawienie zapotrzebowania na wszystkie pasze w gospodarstwiedla poszczególnych gatunków zwierzątw określonym czasie, najczęściej rocznym.Przed przystąpieniem do układania p.,należy ustalić ilość sztuk fiz. zwierząt, którebędą żywione w ciągu roku, jak również dawki pokarmowe dla...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 138

  praca w formacie txt

Do góry