Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Przedprzedplon

  Roślina uprawiana bezpośrednio przed przedplonem, wpływająca istotniena wartość stanowiska dla rośliny następczej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemienność owocowania

  Owocowanie drzew owocowych, np. jabłoni, grusz, nie coroku, lecz co dwa lata. Powodem tego jest fakt, że drzewa te w roku obfitego kwitnienia zawiązują za wiele owoców i wyczerpane niesą w stanie zawiązać pączków kwiatowych narok przyszły.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przegony

  Nieregularne bruzdy, przechodzące przez zaklęśnięcia terenu wzdłuż spadków pola, mające na celu odprowadzenie wód roztopowych z zagłębień na polach obsianych oziminami lub zaoranych przed zimą. P. mają różna głęb. zależną od mikrorzeźby. Są przeważnie głębsze i szersze niż bruzdy.

  Różnica...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przenawożenie

  Zastosowanie nadmiernych dawek nawozów w stosunku do potrzeb roślin.Część skł. pok., nie pobranych przez rośliny,może wpływać ujemnie na ich jakość (N, K),ulec retrogradacji (P) lub wypłukaniu z glebyzatruwając wody rzek (N).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przehodowanie, przerasowanie

  Skutki stosowania zabiegów hod. powodujących nadmierny,jednostronny rozwój cech użytkowych zwierzęcia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepusty

  Zbyt duże odstępy między roślinamiw rzędzie, np. dla buraka cukrowego wynosząone ponad 0,5 m.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /99

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przejazd

  Szer. pow. zasianej lub pokrytej środkiem ochrony roślin w wyniku jednego przejazdu roboczego ciągnika lub przelotu samolotu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesiewanie

  Zespół zabiegów agrot. wykonywanych w celu powtórnego wysiewu nasionna wcześniej założonej plantacji, która zewzględu na słabe wschody nie zapewnia zadowalającej obsady i wys. plonu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeklasowanie zwierząt

  Przeniesienie zwierząt z jednej grupy wieku lub grupy użytkowej do innej. Szczególnym rodzajem p. jest brakowanie zwierząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeszczepianie

  1. powtórne szczepienierośliny otrzymanej w wyniku szczepienia.

  2.ulepszanie starych, słabo owocujących drzew owocowych przez szczepienie na nich, poodcięciu części konarów, wartościowych odmian.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /217

  praca w formacie txt

Do góry