Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Przewodnia

  Odporna na mróz lub choroby,szczepiona na podkładce odm., z której wyprowadza się pień drzewa owocowego (jabłoni, czasem gruszy). Jako p. stosuje się odmianyjabłoni odporne na mróz, np. Antonówkę,Hibernal, Oliwkę Inflancką lub Beforest. Odmianętaką okulizuje się na podkładce wpierwszym roku szkółki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przystrzyki

  Strzyki dodatkowe występujące ztyłu wymienia przy strzykach właściwych. P.,utrudniające dój mech., należą do wad dyskwalifikujących,wykluczających wpisywanie zwierząt do ksiąg. Zob. też międzystrzyki.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przezimowanie

  Stan roślin ozimych i wieloletnichw okresie wiosennym. P. można ocenićszacunkowo. Ocena taka polega na procentowymokreśleniu udziału obumarłych roślin: p.bardzo dobre – 0%, dobre – 10%, zadowalające– 25%, złe – 50%, bardzo złe – 80%, klęskowe– 100%. Zob. też...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyżeganie

  Przypalanie gorącym żegadłem określonych miejsc na ciele zwierzęcia w celu wywołania odczynu organizmu, np. przekrwienia,wzmożenia resorpcji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczepa zbierająca

  Przyczepa samozaładowcza do przewozu materiałów objętościowych(siana, słomy) z wbudowanym zespołem podbierającym i przenoszącym.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pulsator

  Urządzenie sterujące dopływ podciśnienia wytworzonego przez pompę próżniowąi ciśnienia atmosf. do komory międzyściennejkubka udojowego. Zadaniem p. jest przerywaniew regularnych odstępach czasu podciśnieniadziałającego na cylinder gumowy w kubkuudojowym, dzięki czemu uzyskuje się okresoweściskanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przymrozek

  Nagły spadek temp. poniżej 0 °C w przygruntowej warstwie powietrzaprzy średniej dobowej dodatniej temp. P. występują wieczorem, nocą lub wczesnym rankiem w okresie wiosny lub jesieni.

  Wyróżniasię p.:

  1) adwekcyjne, związane z napływemzimnych mas powietrza – obejmujące duże obszary;

  2) radiacyjne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Punkt trwałego więdnięcia

  Wilg. gleby, przyktórej większość gatunków roślin więdnienieodwracalnie (pF=4,2). Wilg. t.w. jest tymwiększa, im więcej drobnych cząstek i próchnicyzawiera gleba. Wilg. ta, wyrażonaw % suchej masy gleby, kształtuje się następująco:piasek – 0,5–1,5%, piasek gliniasty –1,5–4,0%, glina piaszczysta...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetrząsaczo - zgrabiarka

  Maszyna do przetrząsanialub zgrabiania siana w wały. W zależności od konstrukcji wyróżnia się p.-z.:

  1) beznapędowe – maszyny do przetrząsania izgrabiania pokosów oraz przegrabiania wałów,których zespół roboczy składa się z gwiaździstychkół sprężynowych napędzanych od ziemii ustawianych pod...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemiał

  Rozdrabnianie ziarna na mąkę (pozostałościąsą otręby) po jego oczyszczeniu i niekiedy kondycjonowaniu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /109

  praca w formacie txt

Do góry