Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Regosole, gleby inicjalne luźne

  Typ gleb w początkowej fazie rozwoju wytworzonych zróżnych osadów klastycznych nie zlepionych lepiszczem o miąższości poniżej 10 cm. Budowa profilu: (A)/C–C. Poziom A i C zawierabardzo małe ilości zhumifikowanej materiiorganicznej. Właściwości chem. tych glebzależą w dużym stopniu od pochodzenia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rankery

  Typ gleb w początkowej fazie rozwoju,bezwęglanowych, słabo wykształconych ze skał masywnych o miąższości 10–30 cm.Budowa profilu: AC–C. W glebach tych poziomAC o barwie dość ciemnej leży bezpośredniona niezwietrzałej skale masywnej,która zalega nie głębiej niż 50 cm od pow.Granica między poziomem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regradacja gleby (łac. re - znów + gradatio - stopniowanie)

  Proces przeciwstawny do degradacjigleby, polegający na przywracaniuzdegradowanej glebie pełnej produktywnościprzez stosowanie odpowiednich zabiegów, jakpoprawa właściwości fiz., chem. i biol., wzrostzawartości próchnicy, melioracje chem. (odkwaszaniei odsalanie), zapobieganie erozji,właściwa uprawa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rasa

  Grupa osobników w obrębie jednego gatunku odznaczająca się pewnymi mniej lubwięcej stałymi, dziedzicznie przekazywanymicechami, różniącymi je od innych organizmów tego samego gatunku. W zootechnice za r.uważa się grupę zwierząt tego samego gatunku,która spełnia następujące warunki:

  1) powstaław...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /2 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyoranie

  Przykrycie obornika, nawozu zielonego, słomy, gnojowicy itp. skibami zaoranejroli. Głęb. p. zależy od rodzaju gleby;na glebach lekkich i średnio zwięzłych niepowinna przekraczać 15–20 cm, a na ciężkich 10–15 cm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pustodój

  Czas działania aparatu udojowego nastrzyki nie wypełnione mlekiem. Występuje wówczas oddziaływanie wys. podciśnienia wkubku udojowym na pusty kanał strzykowy.Jałowe dojenie może spowodować uszkodzenietkanki wymienia, czego następstwem sąjego schorzenia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyrząd tnący

  Zespół roboczy kosiarek,żniwiarek, wiązałek, kombajnów zbożowych i sieczkarni polowych, służący do ścinania roślin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewapnowanie

  Zastosowanie nadmiernych dawek wapna, powodujące gwałtowny wzrostpH, do wartości powyżej 7,2. W wyniku p.wiele skł. pok. (żelazo, mangan, miedź, cynk)staje się niedostępna dla roślin, następuje spadekpobierania boru i spadek przyswajalnościfosforu. W glebach przewapnowanych zakłóconejest pobieranie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pył

  Frakcja granulometryczna o średnicy cząstek od 0,1 do 0,01 mm lub 0,02 mm. W zależności od metody analizy wyróżnia się p.:

  1) drobny – od 0,05 do 0,01 mm lub 0,02 mm;

  2) gruby – 0,1–0,05 mm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyrząd wysiewający

  Najważniejszy zespół roboczy siewnika, służący do wygarniania materiału siewnego do przewodów nasiennych (siewniki ze skrzynią nasienną) lub wrzucania wprost do bruzdki redlicznej (siewniki punktowe).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /222

  praca w formacie txt

Do góry