Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Razówka

  1. orka średnia lub płytka łączącafunkcje podorywki i orki siewnej. Pod roślinyozime i plony wtóre wykonywana najczęściejz przedpłużkiem jako średnia, pod międzyplonyścierniskowe – jako płytka.

  2. krowa pierwiastka,która została wybrakowana ze stada(skierowana na ubój) z powodu niskiej wydajnościpo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reinseminacja

  Powtórne unasiennienie stosowane w celu zwiększenia prawdopodobieństwa zapłodnienia samicy z przedłużającą sięrują. R. należy wykonać nasieniem tego samego samca, którym unasienniono pierwszy razw ciągu tej samej rui. Zob. też unasiennianie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Re

  W gleboznawstwie, poziom reliktowy. Stosuje się do poziomów starszej genezy znajdujących się w zasięgu współczesnych procesów glebotwórczych, np. Bvre.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rejestr odmian

  Urzędowy spis odmian roślin uprawnych sporządzany przez COBORU,których materiał reprodukcyjny może być wprowadzony do obrotu. Zob. też rejonizacja odmian.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Redlica

  Część robocza siewnika rzędowego,wykonująca w roli bruzdki, do których wysypywany jest materiał siewny z przewodów nasiennych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  R

  W gleboznawstwie, nieiluwialne nagromadzenieżelaza, glinu, manganu, próchnicy,niekiedy wzbogacone we frakcję ilastą, pylastą.Stosuje się do poziomu gł. B w glebachuprawnych, np. Br.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rejestry

  1. wgłębienia na wierzchołkach dojrzałychziarniaków kukurydzy pastewnej (końskiegozębu), powstałe wskutek szybszegowysychania (kurczenia się) mączystej wewn.części bielma, dochodzącego do samegowierzchołka.

  2. charakterystyczne wgłębieniana pow. tarcia siekaczy konia, których kształtzmienia się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regiony problemowe

  Tereny posiadające niekorzystnewarunki dla produkcji rolniczej. Dor.p. zalicza się:

  1) rejony górskie;

  2) terenyupośledzone, zagrożone depopulacją z powoduniskiej produktywności ziemi i wyników ekon.gorszych niż uzyskiwane w warunkach przeciętnych,a także obszary o niskim zaludnieniu;

  3) inne tereny...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Randomizacja, ulosowienie

  Stan losowego uporządkowania elementów zbioru, np. obiektówdoświadczenia. Do r. sięga się zwykle wtedy,gdy każdy osobnik z populacji ma równą szansę być wybranym.

  Przy tym sposobierozmieszczania wariantów najlepiej zdać sięna los, posługując się w tym celu kartami dogry, kostką lub tabelą liczb...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rejonizacja odmian

  Dobór najodpowiedniejszych odmian roślin zalecanych do uprawy w określonych rejonach klim.-glebowych. kraju.R. jest jednym z podstawowych warunkówodpowiedniego wykorzystania odmian.

  Aby ustalić w jakich rejonach poszczególneodmiany dają najwyższe plony, CentralnyOśrodek Badania Odmian Roślin...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /727

  praca w formacie txt

Do góry