Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Resztki pożniwne

  Nadziemne i podziemne pozostałości po zbiorze uprawianej rośliny lub po jej spasieniu. Ilość r.p. zależy od gatunku roślin. Najwięcej r.p. pozostaje po koniczynieczerwonej i lucernie siewnej wysianych wmieszankach z trawami, a najmniej po okopowych,lnie i konopiach. Wynika to z ciągłego odnawiania się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekater, docinacz

  Zespół roboczy silosokombajnówi sieczkarń polowych służący do powtórnego rozdrabniania sieczki uzyskanejwskutek działania podstawowego mechanizmu rozdrabniającego sieczkarni. R. stosuje sięprzy zbiorze roślin wysokołodygowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekondycjonowanie

  Zabieg mający na celupozbycie się nadmiaru cukrów w bulwachziemniaka, przeznaczonych na frytki, chipsyitp. Polega on na pobudzeniu procesów życiowych bulw, umieszczając je w temp. 14–16 °C przez okres 2–3 tyg.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekultywacja gruntów

  Zespół zabiegów techn., agrot., chem. i biol. mających nacelu przywrócenie terenom zdewastowanym izdegradowanym możliwości ich gosp. użytkowania.

  R. dzieli się na techn., chem. i biol.R. techn. (podstawowa) polega na: ukształtowaniurzeźby terenu, uregulowaniu stosunkówwodnych, odtworzeniu gleby...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relizer

  Zbiornik na mleko na końcu rurociągumlecznego, składający się z dwóch komór:odbieralnika i dozownika. Mleko z rurociągudopływa ciągłym strumieniem do odbieralnika,który rytmicznie, w takt pulsacji specjalnegopulsatora, przekazuje je do dozownika,opróżniającego się w tym tempie. R. ulokowanyjest poza...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Remediacja

  Proces leczniczy w zakresiezdrowia ludzi i zwierząt, dotyczący elementulub całokształtu środowiska (zdegradowanego) na określonym terenie, a także maszyn i systemów technicznych. Zob. też bioremediacja,fitoremediacja.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rejonizacja przyrodnicza

  Przestrzenne ujęcieprzydatności obszarów o różnym układzie warunków glebowo-klim. do uprawy poszczególnychroślin lub użytkowania zwierząt gospodarskich.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Remiza

  Niewielki teren w polu lub słabo podszytym lesie, obsadzony roślinnością zielną idrzewiastą, która ze względu na silne ugałęzienie,zdolność krzewienia się oraz obfitą produkcję owoców i nasion zapewnia zwierzętomdobre warunki bytowania. R. dostarcza ssakom i ptakom osłony, pokarmu oraz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rejonizacja upraw

  Proces celowego rozmieszczenia kierunków produkcji roślinnej nadanym terytorium wg kryteriów przyr. (gleba,agroklimat, rzeźba terenu, stosunki wodne) i ekonomiczno-społecznych (struktura agrarna,zaludnienie wsi, lokalizacja przemysłu rolnegoi in. rynków zbytu, warunki komunikacji),celem zachowania walorów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulówka

  Zabieg agromelioracyjny polegający na przebudowie profilu glebowego dogłęb. 40–60 cm z przemieszczeniem poziomów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /129

  praca w formacie txt

Do góry