Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Rola

  Wierzchnia warstwa gleby (ok. 0–30 cm),na którą działają narzędzia i maszyny uprawowe. Stąd określenie uprawa roli jest właściwszeniż uprawa gleby. Warstwa r. jestzazwyczaj znacznie płytsza od warstwy gleby iczęsto obejmuje tylko wierzchni poziompróchniczny, lub nawet tylko jego część...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rigosole

  Typ gleb kulturoziemnych typologicznie przeobrażonych wskutek zabiegówagromelioracyjnych, takich jak regulówka,głęboka uprawa mech. lub wprowadzenie obcegomateriału do profilu glebowego. Zabiegite w sposób istotny zmieniły właściwościmorf. i biofizykochem. wyjściowego profilugleby. Pierwotne następstwo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rolnictwo

  Jedna z podstawowych dziedzin gospodarki człowieka, której celem jest uzyskiwanie produktów roślinnych i zwierzęcychw wyniku uprawy i hodowli roślin oraz chowu i hodowli zwierząt gospodarskich.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rizosfera (gr. rhiza - korzeń + sfera)

  Kilkumilimetrowa strefa gleby wokół korzeni roślin cechująca się wysoką aktywnością biol. wwyniku zagęszczenia mikroorganizmów orazstężenia wit., enzymów, hormonów itp., wielokrotnie większego (50–100) niż poza nią.

  R.jest strefą najintensywniejszej wymiany produktówprzemiany materii między...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Remont stada

  Uzupełnianie stada podstawowego zwierząt gospodarskich uszczuplonego wskutek usunięcia pewnej liczby osobników wtrakcie selekcji lub wskutek padnięcia. Ilośćmłodzieży niezbędnej na r.s. zależy od dł.okresu użytkowania sztuk dorosłych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renaturalizacja

  Przywracanie naturalnych cech składnikom środowiska, zmienionym wwyniku działalności człowieka, np. torfowiskom,osuszonym bagnom lub krajobrazom.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rendement wełny

  Stosunek masy czystego włókna (ilość czystej subst. wełnianej, którąmożna otrzymać po wypraniu runa) do wydajnościstrzyżnej (ilość wełny zestrzyżona w jejstanie naturalnym z jednej owcy) w procentach,przy zawartości 17% wody i ok. 1%tłuszczu. R.w. zależy od ilości tłuszczopotu,zanieczyszczeń...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Repartycja

  Procentowe lub ilościowe określenie udziału poszczególnych odmian w zaopatrzeniu rolnictwa w materiał siewny w zależności od potrzeb oraz istniejących możliwości dostawy nasion.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Repelenty

  Subst. chem. odstraszające owady(przenoszące groźne choroby, jak malaria,tyfus), ptaki (gawrony, wrony, kawki) lub ssaki(dziki, sarny, zające, jelenie)w uprawach polowychi sadach.

  Są to preparaty nietoksycznelub wykazujące małą toksyczność dla zwierzątstałocieplnych i człowieka. R. w formie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reprodukcja

  1. rozmnażanie (roślin).

  2. odnawianie stada, określane przez porównaniestanów zwierząt na początek i koniec roku(okresu). Wyróżnia się r.:

  1) prostą, utrzymującąliczebność stada podstawowego bezzmian;

  2) rozszerzoną, zapewniającą sukcesywnywzrost liczebności stada podstawowego;

  3) zwężoną...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt

Do góry