Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Rodentycydy

  Chem. środki gryzoniobójcze charakteryzujące się działaniem selektywnymw stosunku do zwierząt domowych oraz dzikożyjących zwierząt pożytecznych. Wśród r.wyróżnia się preparaty pochodzenia roślinnegooraz syntetyczne nieorg. i organiczne. Do r.roślinnych zalicza się sproszkowaną cebulęmorską (Scilla...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Retardanty

  Subst., które wpływają hamującona wzrost roślin, gł. wydłużeniowy, nie powodującz reguły chorobliwych zniekształceń iinnych fitotoksycznych efektów, gdy są użytewe właściwych stężeniach. Wpływ r. na roślinypolega na tym, że hamują one wydłużaniesię międzywęźli, przy czym ich liczba i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /1 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rolnictwo biodynamiczne

  Sposób gospodarowania polegający na wykorzystywaniu energii kosmosu, stosowaniu specjalnych kompostów i preparatów biodynamicznych oraz uwzględnianiu w płodozmianie sąsiedztwa roślin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodowód

  Zestawienie przodków danego zwierzęcia wraz z danymi o ich wartości hod., spisanychw pewnym porządku. R. powinienzawierać takie informacje o przodkach, jak:stopień przekazywania cech na potomstwo,ocena ich wydajności, ocena osobników z liniibocznych (półsiostry, półbracia), przy czym wocenach tych powinny...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Retrogradacja (łac. retrogradus - kroczący wstecz)

  1. unieruchamianie w glebie związków nawozowych, w wyniku czego stają sięone coraz trudniej rozpuszczalne, praktycznienie dostępne dla roślin, co może być przyczynąniskich plonów. Procesy unieruchamiania powodują,że jony np. fosforu i potasu są w glebiemało ruchliwe i nie są wymywane w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rolnictwo ekologiczne, ekorolnictwo, rolnictwo biologiczne, rolnictwo organiczne

  (ang. organic agriculture,niem. ökologischer Landbau), kierunek r. oparty na zasadzie wykorzystywanianaturalnych zasobów energii,kierowaniu procesami produkcyjnymi zgodniez prawami natury, ograniczaniu ingerencjiczłowieka w ekosystem oraz chroniący żyznośćgleby i naturalne środowisko.

  Zasadyr.e...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj gleby

  Jednostka podziału gleb określana na podstawie genezy i właściwości skałymacierzystej, z której wytworzyła się gleba,np. gleba wytworzona z gliny zwałowej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewersja

  Całkowity lub częściowy powrót mutanta do fenotypu pierwotnego (dzikiego)dzięki mechanizmom genet., takim jak mutacjawsteczna lub mutacja supresowa, albo teżdzięki mechanizmom niegenet., takim jak oddziaływaniezmienionego środowiska.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rogal

  Wbijana w ziemię żerdź z naprzemianlegle przymocowanymi poprzeczkami doukładania siana w celu jego wysuszenia. R.używany jest w okolicach górskich. Zob. też ostew.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rędziny

  Typ gleb wapniowcowych wytworzonych ze zwietrzeliny skał węglanowych (wapienie,margle, dolomity, opoki) lub siarczanowych(gipsy) o zasadniczej budowie profilu:ACca–Cca–R. R. odznaczają się odczynemalkalicznym oraz znacznym udziałem w materialeglebowym połączeń próchniczno-wapniowych.Wymagają do uprawy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /399

  praca w formacie txt

Do góry