Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Rolnictwo ekstensywne

  System produkcji roln. w gospodarstwach rezygnujących z nawożenia mineralnego i pestycydów. Uzyskiwane wyniki produkcyjne są z reguły niskie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roślina wskaźnikowa

  1. r. o wąskiej amplitudzie ekol., charakteryzująca dany element siedliska, np. szczaw polny wskazujący na zakwaszenie gleby.

  2. w fitofenologii, r. określającatermin pojawu poszczególnego stadiumrozwojowego szkodnika, np. kwitnienie bzuczarnego, kasztanowca zwyczajnego i jaśminowcawonnego wskazuje na masowy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roślina jara

  R. jednoroczna wysiewana wiosną,wydająca owoce w tym samym roku, np.jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare,owies, kukurydza, łubiny, grochy, fasola, bobik,słonecznik.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rolnictwo integrowane

  Kierunek r. stosujący precyzyjną agrotechnikę i wydajny chówzwierząt przy ograniczeniu skażeń produktówi środowiska; w r.i. stosowane są nawozy miner.i pestycydy w sposób kontrolowany, apasze, gł. gospodarskie, z dodatkiem pasz treściwych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roślina zimująca, przewódka

  R. jednoroczna zachowująca się jak jara lub ozima w zależnościod pory kiełkowania nasion, np. miotła zbożowa, przytulia czepna, mak polny, inkarnatka.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roślina mateczna

  R. wytwarzająca nasiona w wyniku krzyżowego zapylenia słupka kwiatka pyłkiem innej rośliny, zwanej r. ojcowską.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rolnictwo intensywne

  System produkcji roln.ukierunkowany na maksymalny zysk osiągany dzięki dużej wydajności, przy wysokich nakładach na nawozy mineralne i pestycydy, co prowadzi do skażenia gleby i środowiska.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roślina ochronna

  R. stanowiąca plon gł.,wcześnie zbierana, w którą wsiewa się roślinę pozostającą na polu po jej zbiorze, np. jęczmień jary + koniczyna czerwona, żyto + seradela.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rolnictwo konwencjonalne, r. tradycyjne

  R.oparte na ogólnie przyjętych zasadach agro- izootechniki, wykorzystujące nowocz. środkiprodukcji pochodzenia biol., chem., mech. i elektronicznego. W dążeniu do maksymalizacjidochodu upraszcza się wiele procesów produkcyjnych.R.k. wywołuje szereg negatywnych zjawisk:

  1) spadek żyzności gleby;

  2) wzrost...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rolnictwo alternatywne

  R. przeciwstawne tradycyjnemu, dopuszczające różne formy gospodarowania z ograniczeniem lub pominięciem środków chem., mające na celu produkcję żywności wysokiej jakości, ograniczające skażenie środowiska i zużycie nieodnawialnych źródeł energii.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt

Do góry