Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Rośliny zbożowe

  R. z rodziny traw (np. żyto,pszenica, pszenżyto, jęczmień, owies, proso,kukurydza) i rdestowatych (gryka) uprawianena mączyste ziarno lub owoce.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rotacja środków ochrony roślin

  Przemienne stosowanie subst. biol. czynnych na tym samympolu, zapobiegające kompensacji chwastów i powstawaniu form odpornych agrofagów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozdrabniacz bijakowy

  Maszyna do rozdrabniania ziarna, kolb kukurydzy, pasz brykietowanych,suszu, słomy, siana, zbrylonejsoli, nawozów itp. Elementami roboczymi r.b.są bijaki umieszczone na bardzo szybko obracającym się wirniku.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozdrabniacz łętów

  Samojezdna maszyna lub urządzenie kopaczki i kombajnu do zbioruziemniaków do niszczenia łętów przed zbioremziemniaków. Zespół roboczy r.ł. stanowiąwirujące gwiazdy prętowe lub układy łańcuchów obracające się dookoła poziomej lubpionowej osi i działające jak bijaki wskutekdużej prędkości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozdrabniacz uniwersalny

  Maszyna do śrutowania zboża, rozdrabniania okopowych,makuchów i zielonki oraz gniecenia uparowanych ziemniaków. Elementem roboczym r.u.jest wymienna tarcza osadzona na pionowymwale napędzanym przez silnik.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rośliny zachwaszczające

  Wszystkie obce (niepożądane) gatunki występujące w łanie roślin uprawnych, np. w pszenicy przytulia czepna, miotła zbożowa, mak polny, pokrzywa zwyczajna czy owies siewny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rośliny motylkowate

  Grupa roślin z rodziny motylkowatych (Papilionaceae), które majązdolność wiązania azotu z powietrza za pośrednictwem bakterii brodawkowych (Rhizobiumi Bradyrhizobium), współżyjącychsymbiotycznie z korzeniami tych roślin. Dziękitej zdolności wzbogacają glebę w azot (40–550 kg/ha w ciągu roku). Są...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /1 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rośliny okopowe

  R. z różnych rodzin (np.burak cukrowy, ziemniak, marchew) wymagającepodobnych metod uprawy, np. stanowiskaw zmianowaniu, głębokiej uprawy roli, nawożeniaorg., siewu lub sadzenia w szerokie rzędy,uprawy międzyrzędowej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rośliny pastewne

  R. uprawiane w czystym siewie lub mieszankach na paszę (np. koniczyna,kukurydza, seradela, kapusta pastewna),odznaczające się stosunkowo dużą masąotrzymywaną z jednostki pow. oraz korzystnym ze względów odżywczych składem chem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rośliny pułapkowe

  R. uprawiane w celu biol.zwalczania szkodników, które polega na zastosowaniuprowokacyjnych zabiegów agrot.koncentrujących szkodniki. Np. w uprawierzepaku zaleca się obsiewanie pasa brzeżnegorzepikiem jako r.p. dla słodyszka rzepakowegoi szkodników łuszczynowych, co pozwala zrezygnować z wykonania zabiegu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt

Do góry