Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Saletrzak

  Nawóz azotowy granulowany stanowiący mieszaninę saletry amonowej i mielonego wapniaka; zawiera 25% N i 30% CaCO3.S. magnezowy jest mieszaniną saletry amonowej i dolomitu, zawierającą 2,4% Mg.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruszanie wegetacji

  Odrastanie żywych roślin wczesną wiosną objawiające się przyrastaniem świeżej, zielonej tkanki i pojawianiem nowych liści. Zob. też wegetacja.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samolot rolniczy

  Samolot o dużej zwrotności do wykonywania zabiegów agrolotniczych (siew, nawożenie, ochrona roślin). Wyposażony jest w aparaturę do wysiewu subst. sypkich lub do opryskiwania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rząd

  Jednostka systematyczna w obrębie działu,obejmująca gleby o podobnym kierunku rozwoju. Poszczególne rzędy mogą obejmowaćgleby różniące się morfologicznie, ale zbliżone do siebie pod względem ekol. Np. w dziale gleb napływowych wyróżnia się dwa rzędy: gleby aluwialne i gleby...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch maneżowy

  Ruch zwierząt po obwodzie koła, podczas którego zwierzę stopniowozmniejsza średnicę koła, kręcąc się ostateczniew miejscu aż do upadku. R.m. występuje przyschorzeniach ośrodkowego układu nerwowego,np. przy kołowaciźnie u owiec.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roztwór glebowy

  Krążąca w glebie woda, wktórej są rozpuszczone sole różnych związków miner. i org. stanowiących pokarm dla roślin. Zob. też woda glebowa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy nutacyjne

  W botanice, ruchy kołującelub wahadłowe, powodowane nierównomiernymwzrostem poszczególnych części organu,np. r.n. wąsów czepnych szukających podpory.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój

  Proces prowadzący do wykształcanianowych rodzajów tkanek, narządów, jak równieżjakościowych zmian w treści komórek.

  R. obejmuje wzrost i różnicowanie komórekoraz ich starzenie się i zamieranie. Np. komórkinaczyń czy cewek u roślin muszą zamrzeć,żeby mogły wydajnie przewodzić wodę. Uroślin...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpylenie roli

  Zniszczenie struktury roli polegające na rozbiciu agregatów glebowychna najdrobniejsze cząstki, wskutek zbyt intensywnych zabiegów uprawowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rudawiec, orsztyn

  Twarda, rdzawa i żelazista warstwa gleby, utrudniająca przesiąkanie wody i hamująca rozwój korzeni. R. tworzą się w procesach eluwialno-iluwialnych, które największą aktywność wykazują w glebach bielicowych,murszowatych i niektórych czarnych ziemiach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt

Do góry