Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Siano

  Rośliny zielone skoszone przed ukończeniem wzrostu i rozwoju, wysuszone do 15–17% wilg., co umożliwia przechowywanie ich w normalnych warunkach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sedymentacja

  Mech. osadzanie materiałuprzytransportowanego przez wodę i wiatr.Proces osadzania uzależniony jest od wielkościi ciężaru cząstek zawieszonych w wodzie,co powoduje rozsegregowanie powstającychna tej drodze utworów wg uziarnienia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siara

  Szaro-żółty, gęsty płyn o słono-gorzkim smaku i charakterystycznym zapachu wydzielanyprzez gruczoły mleczne samic ssaków wpierwszych dniach po porodzie. S. spełnia trzypodstawowe funkcje: odżywczą, ochronną(dzięki ciałom odpornościowym) i przeczyszczającą(usuwa smółkę).

  Wydzielina ta zawiera dużo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Seksowanie

  Segregowanie piskląt wg płci. S.polega na ustaleniu obecności prącia w steku u samców lub jego brak u samic, przez oglądanierozchylonego steku lub badanie gruczołówrozrodczych za pomocą endoskopu (możliwośćuszkodzenia narządów wewn.).

  Zabieg ten łatwiej jest przeprowadzić u kacząt niż ukurcząt...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieczkarnia

  Maszyna do cięcia słomy lubzielonki na sieczkę. Pod względem kształtu zespołu tnącego s. można podzielić na:

  1) bębnowe– s. z elementami tnącymi w postacibębna, który tworzą tarcze i przymocowane do nich noże robocze; przeciwostrzem jest stalnicabędąca zakończeniem zespołu podającego;

  2)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /1 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Selekcja

  1. w nasiennictwie, wybór osobnikówpożądanych lub usuwanie niepożądanych.Wyróżnia się s.:

  1) negatywną, polegającą nausuwaniu z łanu plantacji nasiennej osobnikówwyróżniających się niepożądanymi cechamieliminując je z dalszej hodowli lub z rozmnażania materiału siewnego; s.n. polega na niszczeniu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /1 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieczkarnia zbierająca

  Maszyna ciągnikowa do zbierania podsuszonych pokosów, wałów roślin pastewnych, albo słomy po zbiorze kombajnem, z jednoczesnym cięciem na sieczkęi ładowaniem jej na przyczepę. Niektóre maszyny mogą także kosić rośliny pastewne przed ich zbiorem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Selektywność pestycydu

  Zdolność wybiórczego działania pestycydu tylko na niektóregatunki agrofagów, przy braku działania nainne gatunki. Przykładem jest pirymikarb,stosowany niemal wyłącznie przeciwko mszycom.S. jest niezbędną cechą roln. stosowaniap., zwł. herbicydów.

  Rozróżnia się herbicydy o szerokim zakresie działania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sarniak

  Rozrost kostny na dolnej zewn. stronie stawu skokowego konia. S. występuje najczęściejna wąskim i słabym stawie, co wpewnej mierze kompensuje jego słabość. Chociaż s. nie powoduje kulawizny, koni z tymschorzeniem nie powinno się użytkować whodowli, gł. ze względu na związaną z tym słabość stawu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samosiewy

  Rośliny wyrosłe z osypanych nasionroślin uprawnych. S. mogą zachwaszczać roślinę następczą. S. rzepaku w burakach cukrowych czy ziemniakach stanowią roślinność zachwaszczającą, niszczoną w czasie pielęgnacji łanu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt

Do góry