Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Siła ssąca korzeni

  Zdolność wchłaniania wody z gleby za pomocą włośników. Wynika onaz niedostatecznego nasycenia rośliny wodą w skutek transpiracji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siewka

  Młoda roślina o wys. kilku centymetrów.Umiejętność rozpoznawania s. chwastówjest podstawą doboru odpowiedniego herbicydudo ich zwalczania zanim osiągną odpornośći wywrą swój szkodliwy wpływ na roślinę uprawną.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skała macierzysta

  Powierzchniowy utwórskorupy ziemskiej, który wietrzejąc w określonychwarunkach środowiska geograficznego,dostarcza tworzącym się glebom substratu o specyficznym uziarnieniu, składzie minerałów,właściwościach fiz., chem. i biol. oraz charakterystycznej budowie profilu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siewnik

  Maszyna do wysiewu materiału siewnegolub nawozów miner. (s. nawozowy).Wyróżnia się s.:

  1) rzędowe, zapewniającerównomierne rozmieszczenie materiału siewnegow rzędach na odpowiedniej głęb. i przykrywającego warstwą ziemi;

  2) punktowe,przeznaczone do siewu punktowego, nie mająceskrzyni nasiennej, lecz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siedlisko

  Zespół naturalnych i sztucznychczynników zewn. wywierających bezpośrednii pośredni wpływ na rośliny. Do czynnikównaturalnych należą: światło, temp., ogień, woda,powietrze, gleba, wys. n.p.m., rzeźba terenu,ekspozycja, skłon, chwasty, szkodniki,patogeny chorób.

  Czynnikiem sztucznym jest działalność...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sączek, dren

  Rurka ceramiczna, rzadziej zinnego materiału, stosowana w melioracji do układania podziemnych przewodów odwadniających.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Selerowatość korzeni

  Wytworzenie dużej liczby drobnych korzeni (u buraka cukrowego) w miejscu silnie zredukowanego korzenia głównego. Przyczyną tego zjawiska jest często podeszwa płużna.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SC

  Symbol używany w nazwach pestycydówdla określenia koncentratów mających postać stężonej zawiesiny, która jest przeznaczona do rozcieńczenia w wodzie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Septorioza plew

  Grzybowa choroba zbóż porażająca plewy powodowana przez grzyb Stagonospora nodorum (dawniej Septoria nodorum).Obniżka plonu ziarna może wynosićnawet 50%. Zwalczanie s.p. polega na stosowaniufungicydów o działaniu układowym.

  Zabieg wykonuje się po zaobserwowaniu nabrzmienia pochwy liściowej tuż przed...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sedentacja

  Osadzanie się materiału powstałego na miejscu jego występowania, w formiemasy org. lub mineralnej. S. jest procesembiol. lub chem. i może zachodzić również podwodą, w wyniku czego powstaje detrytus. Process. prowadzi do powstania gleb hydrogenicznych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt

Do góry