Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Skaryfikacja nasion

  Kaleczenie twardej, nieprzepuszczalnej łupiny nasion w celu ułatwieniaim pobierania wody i przyspieszenia przez to kiełkowania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silos

  1. zbiornik do zakiszania pasz soczystychi przechowywania kiszonek. W zależności od konstrukcji wyróżnia się następującetypy s.:

  1) komorowy – s. częściowo zagłębionylub naziemny podzielony na 2–3 komory,aby można było zakiszać rośliny zbierane wróżnych terminach;

  2) najazdowy – bateria s...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siekacz

  Urządzenie do rozdrabniania korzeni lub bulw okopowych na plastry, paski lub kawałki nieregularnego kształtu, przeznaczonych do skarmiania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skiba wysztorcowana, ostra skiba

  Skiba wyorana na głęb. zbliżoną do jej szer. i pozostawionabez doprawiania przez zimę w pozycjiprawie pionowej. Zapewnia to głębszeprzemarzanie gleby i lepsze gromadzenie wilgoci pozimowej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silosokombajn

  Odm. sieczkarni zbierającej odużej szer. roboczej, przeznaczonej do zbioru wysokołodygowych roślin (np. kukurydzy,słonecznika) i cięcia ich na sieczkę, którą się zwykle zakisza.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siew

  Umieszczanie materiału siewnego w rolina jednakowej gł. i w równomiernych odstępach,z jednoczesnym przykrywaniem go warstwą ziemi. Stosuje się następujące metody s.:

  1) rzutowy – rozrzucanie materiału siewnegona pow. pola, a następnie przykrywanie gobronowaniem (np. zboża) lub dociskanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /1 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silosowanie obornika

  Sposób przechowywania obornika, polegający na umieszczaniu gow wodoszczelnych dołach lub zbiornikach całkowicie wypełnionych gnojówką z dodatkiemwody. W warunkach beztlenowych rozkładmaterii org. jest ograniczony, co obniża straty węgla i azotu oraz powoduje wydzielanie się biogazu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siew bezpośredni (ang. direct drilling, niem. Direktsaat)

  S. stosowany przy uprawie zerowej,polegający na umieszczaniu materiału siewnego specjalnym siewnikiem w roli nieuprawionej.S.b. stosuje się (nie za często)po spełnieniu następujących warunków: posiadaniespecjalnych siewników, odpowiedniprzedplon, zastosowanie herbicydów niszczącychresztki przedplonu i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siła ssąca gleby

  Suma sił osmotycznych, hydratacyjnych,kapilarnych, elektr. i grawitacyjnych,wiążących wodę w glebie. Rośliny mogą pobierać wodę przy s.s.g. w zakresie od0,01–0,02 MPa do 1–1,5 MPa, zaś nawadnianierozpoczyna się w zależności od gatunku i fazy rozwojowej roślin, gdy siła ta wynosi0,03 do 0,05 MPa, a w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siew współrzędny, siew mieszany

  Jednoczesny wysiew dwu lub więcej gatunków roślin wcelu lepszego wykorzystania skł. pok., wody i światła.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /117

  praca w formacie txt

Do góry