Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Skład

  Wydzielona część pola przygotowanego do orki. W praktyce przy ustalaniu szer. s.bierze się gł. pod uwagę liczbę korpusówpłużnych, licząc po ok. 10 m na każdy korpus.Szer. s. powinna być zawsze wielokrotnością szer. roboczej pługa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sonda glebowa, zwięzłościomierz, penetrometr glebowy

  Przyrząd do oznaczania zwięzłości gleby. Zasadą działania s.g. jest pomiar siły, z jaką wbity zostaje do gleby metalowy stożek. Najczęściej są to urządzenia sprężynowe, uderzeniowe, hydrauliczne lub pneumatyczne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słabizny

  Boczne ściany brzucha leżące pomiędzy wyrostkami poprzecznymi kręgów lędźwiowych, guzami biodrowymi, ostatnimżebrem i pachwiną. Górna ich część u bydłanazywana jest dołem głodowym. S. powinnybyć pełne, niezapadnięte i łagodnie przechodzącew sąsiadujące z nimi części tułowia przy wypukłych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Składnik pokarmowy czysty

  Termin przyjęty umownie w nawożeniu do interpretacji ilościowej składnika pokarmowego. Umowny symbol nie zawsze odpowiada formie pobieranej przez rośliny, np. fosfor, jako cz.s.p., wyrażany jest symbolem P lub P2O5, natomiast rośliny pobierają ten pierwiastek w formie jonów H2 PO4– i HPO42–.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sorpcja gleby

  Zatrzymywanie przez fazę stałą gleby jonów, cząstek gazów, cieczy, ciał stałycha nawet mikroorganizmów glebowych.Pojęcie s. określa całość procesów adsorpcji iabsorpcji w glebie. Dzięki temu zjawisku skł.pok. nie ulegają wymyciu. S.g. zależy od ilościi jakości koloidów miner. i org...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /2 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słoma jako nawóz

  Biomasa powodująca wzbogacenie gleby w subst. org., zwiększenie zawartości skł. pok., ograniczenie wymywaniaazotu miner. z gleby, wzrost aktywności biol.gleby, polepszenie właściwości fiz. gleby iograniczenie zachwaszczenia. S. charakteryzujesię szerokim stosunkiem C:N (100–40 : 1).

  Podczas jej rozkładu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Składniki pokarmowe roślin

  Subst. chem.niezbędne do życia organizmów (makroelementy,mikroelementy). Większość z nichrośliny czerpią z gleby, czasami również z liści(dokarmianie dolistne). W rolnictwie tradycyjnyms.p. wprowadzane są z zewnątrz w postaci nawozów, natomiast w rolnictwie biodynamicznym z obiegu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Smółka

  Gęsta, ciemna treść jelita noworodka ssaków, która nagromadziła się w ich jelitachw ostatnim okresie życia płodowego. S. składasię z wody płodowej, ze złuszczonego nabłonka,wydzieliny jelit i innych. Zob. też siara.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skorupa glebowa

  Silnie zbita i bezstrukturalna,powierzchniowa część warstwy ornej,utrudniająca dostęp powietrza w głąb roli iumożliwiająca straty wody przez parowanie.Zob. też zaskorupienie gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Solanina

  Silnie trujący alkaloid występujący w kiełkujących ziemniakach i ich jagodach,który powoduje silne zatrucia ludzi i zwierząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /138

  praca w formacie txt

Do góry