Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Sprawność roli

  Okresowy stan gleby charakteryzujący się optymalnym układem jej właściwości fizykochem. i biol. uzyskany przezzabiegi agrot. Rola sprawna odznacza się dobrą strukturą, umiarkowaną wilg., bujnymżyciem mikroorganizmów, dobrą zasobnością w skł. pok., korzystnym odczynem i wzmożoną nitryfikacją.

  Do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /1 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sozologia

  Nauka o kompleksowych zmianach zachodzących w środowisku przyr., zwł. pod wpływem czynników postępu techn., oraz osposobach zapobiegania lub łagodzenia ujemnych skutków ich działania. S. bada także choroby cywilizacyjne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spulchniacz obrotowy, brona łopatkowa

  Narzędzie do doprawiania roli po orce, podobnedo wału kolczatki, lecz działające energiczniej;elementami roboczymi tego narzędzia są segmenty zbliżone kształtem do pasm wyciętychz talerzy, osadzonych krzyżowo na czterech wałach, połączonych ze sobą przegubowo w kształcie rombu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sozotechnika

  Nauka o wykorzystaniu techniki w procesie ochrony i kształtowania środowiska.S. określa metody ochr. środ., zwł. utrzymania biocenozy w stanie możliwie nieskażonym.Posługuje się specjalistyczną aparaturą,która umożliwia systematyczną kontrolę stanu środowiska i sygnalizowanie sytuacji awaryjnych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stacja Chemiczno - Rolnicza

  Agrochem. placówka usługowa zajmująca się badaniem zasobności gleb, materiału roślinnego, nawozów,pasz itp. S.Ch-R. zajmują się doradztwem z zakresu nawożenia upraw polowych i ogrodn.,prowadzą szkolenia służby rolnej, opracowują zalecenia nawożenia dla gospodarstw rolnych.W Polsce istnieje 17...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrzynia nasienna

  Pojemnik w siewniku na materiał siewny (wyposażony w mieszadło), z którego pobierane są nasiona do zespołów wysiewających.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sołonczaki

  Typ gleb słonych, w których profiludo głęb. 100 cm występuje poziom słony miąższości powyżej 15 cm, który zawiera powyżej 2% soli rozpuszczalnych w wodzie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrzyniopaleta

  Skrzynia o ładowności 250–450 kg jabłek z dwoma otworami pod dnem umożliwiającymi transport i załadunek za pomocą podnośnika widłowego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sołońce

  Typ gleb słonych sodowych, którewśród kationów wymiennych sód wysycakompleks sorpcyjny tych gleb w ponad 15%, a zawartość soli rozpuszczalnych jest na ogół mniejsza niż w sołonczakach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SL

  Symbol używany w nazwach pestycydów dla określenia koncentratów rozpuszczalnych, które przed użyciem należy rozcieńczyć wodą.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt

Do góry