Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Stacja Oceny Odmian (SOO)

  Gospodarstwo doświadczalne powołane do oznaczania wartości gosp. nowych odmian hod. roślin uprawnych,ich przydatności dla danych warunkówklim.-glebowych i do stałego sprawdzania wartości odmian zrejonizowanych. SOO podlegają COBORU w Słupii Wielkiej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stacja Ochrony Roślin (SOR)

  Placówka, której zadaniem jest ochrona roślin uprawnych przed agrofagami, polegająca m.in. na ustalaniu prognoz i sygnalizacji pojawiania się agrofagów,poradnictwie oraz ocenie wartości użytkowej pestycydów. SOR podlegają IOR w Poznaniu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stado hodowlane

  Grupa zwierząt przeznaczona do reprodukcji o określonym kierunku użytkowania, pozostająca pod działaniem metod hod.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stado zamknięte

  S., do którego nie wprowadza się obcych genów i genotypów zwierząt z zewnątrz stada; kojarzenie zwierząt w s.z.prowadzone jest tylko w obrębie stada podstawowego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SP, WP

  Symbol używany w nazwach pestycydów dla określenia proszków, z których sporządza się zawiesiny wodne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stacja Hodowli Roślin (SHR)

  Specjalistyczne gospodarstwo rolne, którego zadaniem jest wytwarzanie nowych odmian roślin uprawnychlub prowadzenie hodowli zachowawczejodmian już istniejących. Ob. SHR-y przekształciły się w Spółki Hodowli Roślin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spadź

  Słodka, lepka ciecz pojawiająca się w okresie lata na liściach i gałązkach niektórych gatunków drzew (jodła, świerk) zawierająca wydaliny mszyc i czerwców oraz sok komórkowy wyciekający z miejsc nakłutych przez te owady. S. zbierana przez pszczoły, stanowi składnik miodów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stacja Oceny Nasion (SON)

  Laboratorium zajmujące się oceną wartości materiału siewnego w oparciu o znormalizowane metody. Reprezentatywną próbkę nasion do badań pobiera zaprzysiężony próbobiorca, który ją dostarczado SON. Próbka ta podlega wstępnej ocenie, polegającej na badaniu organoleptycznym,tzn. sprawdzeniu zapachu, barwy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Split

  Rozwarstwianie się słoniny warstwy przyskórnej od przymięśniowej (s. słoninowy)lub słoniny od mięsa (s. słoninowo-mięsny).Przyczyną powstawania s. są nagłe zmiany wżywieniu tuczników bekonowych. Przysmażonyna patelni plaster z takich tusz jest postrzępionyi dlatego tusze, w których występuje s.są w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sporysz zbóż

  Choroba żyta i pszenżyta, rzadziejjęczmienia i pszenicy, porażająca kłosy powodowana przez grzyb Claviceps purpurea (buławinka czerwona). Przetrwalniki grzyba zanieczyszczają ziarno toksycznymi alkaloidami (ergotyną). Zwalczanie s.z. przez czyszczenie ziarna na stole grawitacyjnym.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt

Do góry