Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Stosunek składników pokarmowych

  S.s.p. wcałej masie nawozów zastosowanych pod określone rośliny, korzystnie wpływający naich wzrost i rozwój, np. stosunek N:P:K dlażyta powinien kształtować się jak 1:0,8:1, a N:P:K:Mg dla buraka cukrowego powinien byćzbliżony do proporcji występujących w buraku,wynoszących odpowiednio...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek ziarna do słomy

  Iloraz plonu ziarnai plonu słomy. Dla żyta wynosi on 1:1,6–2,0, jęczmienia jarego 1:1,0–1,5 a kukurydzy1:1,7–2,0. Dawniej uważany był za wskaźnikstruktury plonu zbóż, ob. nie ma on znaczenia,gdyż przy zbiorze kombajnem straty słomy sąduże, a ponadto stosuje się antywylegacze.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stratyfikacja

  Przekładanie nasion, np. łubinu,marchwi, przed siewem warstwami wilgotnego piasku lub miału torfowego w temp. 1–10 °C, mające spowodować ich napęcznienie oraz szybsze i równomierniejsze wschody.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strąkowiny

  Strąki roślin motylkowych po wymłóceniu, wykorzystywane niekiedy jako pasza. np. s. grochowe. S. są bardzo silnie zdrewniale i mają bardzo niską wartość pokarmową.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stagnowanie wody

  Pozostawianie stojącej wody przez dłuższy okres czasu na pow. lub tuż pod pow. gleby. Powoduje to zabagnienie,a brak dostępu powietrza do gleby uniemożliwia wzrost roślinom uprawnym.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanowisko

  1. pole przeznaczone pod uprawęjakiejkolwiek rośliny. Wartość s. kształtowanajest przez przedplon, przedprzedplon, czynnikiagrot. oraz przebieg pogody.

  2. wydzielonaczęść pomieszczenia w budynku inwentarskim,odgrodzona ściankami działowymi,otwarta od strony korytarza. S. zwykle składasię z części...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /2 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanówka

  1. racjonalnie zorganizowany procesrozpłodu owiec. Im krócej trwa s., tymkrótszy okres przypada na wykoty matek iwtedy można łatwiej zorganizować prawidłowywychów jagniąt, które mało różnią się terminamiurodzenia. Ze względu na indywidualnyprzebieg cyklu płciowego do pokryciawszystkich maciorek w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /1 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sterta

  Stos ułożony ze słomy, bel, snopów zboża itp., mający podstawę okrągłą lub prostokątną, zwykle przykryty słomą tworzącą rodzaj spadzistego dachu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stertnik

  Przewoźne urządzenie przenośnikowe ustawiane ukośnie do sterty lub stogu, podające słomę lub siano. Zasadniczą część s.jest metalowa rynna, w której przesuwa się przenośnik łańcuchowy z poprzecznymi listwami zaopatrzonymi w zęby. Stertowany materiał jest wrzucany do kosza umieszczonego u podstawy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stęp

  1. część stawu skokowego znajdująca się między podudziem a śródstopiem.

  2. najwolniejszychód konia, przy którym zwierzę stawiakażdą z nóg osobno, tak że słychać wyraźnie4 uderzenia kopyt. Przy tym równocześnie3 nogi dotykają ziemi, zaś czwarta znajdujesię w powietrzu. Jeśli koń rusza...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /752

  praca w formacie txt

Do góry