Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Superelita

  Najwyższy stopień kwalifikacji materiału siewnego otrzymywany w gospodarstwach hod. z rozmnożenia materiału matecznego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strzyki

  Wałeczkowate brodawki sutkowe stanowiące zakończenie ćwiartki wymienia,przez które mleko wydostaje się na zewnątrz.Przy stosowaniu doju mech. duże znaczeniema kształt s., oraz ich osadzenie i ustawienie.Bardzo cienkie s. nie nadają się do doju mech.,gdyż nie wypełniają dostatecznie przestrzeni wkubku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Superfosfat

  Miner. nawóz fosforowy otrzymywany jako produkt działania kwasu siarkowego na drobno zmielone fosforyty lub apatyty.Wytwarzany jest w postaci drobnych szarychgranulek. S. produkowany jest jako pojedynczy(8,3% P) i potrójny (20% P) oraz amoniakowany(z dodatkiem amoniaku) i borowany(z dodatkiem boru).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SU

  Symbol używany w nazwach pestycydów dla określenia roztworów i zawiesin w postaci gotowej do stosowania za pomocą aparatury ultramałoobjętościowej (ULV).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Superowulacja

  W zootechnice, jednoczesne dojrzewanie wielu komórek jajowych w wyniku odpowiedniego dawkowania hormonów. S.wykorzystuje się przy transplantacji zygot. Zastosowanie s. pozwala na uzyskanie wielu (do 25) zarodków od jednej matki. S. dzięki ostrzejszej selekcji osobników żeńskich umożliwia przyspieszenie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stępak

  Ciężki, zimnokrwisty koń pociągowy,używany w zaprzęgu do prac wymagających dużej siły, wykonywanych w wolnym tempie (w stępie).

  S., w przeciwieństwie do koni ras szlachetnych, mają ogólną budowę ciała ciężkąi masywną. Ich sylwetka jest przyziemna imieści się w prostokącie położonym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura gleby

  Rodzaj i sposób wzajemnego powiązania oraz przestrzenny układ agregatów glebowych. O s.g. decydują przede wszystkim koloidy glebowe i połączenia org.-miner. powstałegł. w wyniku oddziaływania organizmówglebowych, takich jak dżdżownice, mikroorganizmy. S.g. warunkuje aktywność biol. gleby i penetrację...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopień inbredu

  Natężenie kojarzeń krewniaczych w rodowodzie danego osobnika. Biol.skutki szczególnie długo stosowanego inbredu,są z reguły szkodliwe. Te niekorzystne efektyprzejawiają się najczęściej w obniżeniu płodnościi ogólnej żywotności oraz pogorszeniemcech takich jak: tempo wzrostu, masa ciała,mleczność u...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura gruzełkowata

  Korzystny stan gleby,kiedy poszczególne elementy fazy stałej tworzą różnej wielkości i różnego kształtu skupienia (gruzełki), zwane agregatami glebowymi,w specyficzny sposób połączone zesobą i ułożone w przestrzeni.

  Czynnikami decydującymi o tworzeniu się s.g. są: obecnośćkoloidów org. i miner...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /1 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek C:N

  Iloraz procentowej zawartości węgla org. i procentowej zawartości azotu, charakteryzujący jakość nawozów org. i wskazującyna stopień ich rozkładu. Zbyt szeroki stosunek C:N (60–100:1) nie jest korzystny,gdyż następuje wtedy uwstecznianie azotu poprzez jego zbiałczanie (sorpcja biol. azotu).

  Dlatego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /1 162

  praca w formacie txt

Do góry