Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Szczepienie w szparę

  Sposób sz. za pomocą pędu oddzielonego, stosowany przy sz. pod koroną podkładki znacznie grubszej od zraza,najczęściej w produkcji drzew piennych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczepienie za korę, kożuchówka

  Sposób sz.za pomocą pędu oddzielonego, polegający na wsuwaniu zrazów za korę na końcach skróconych konarów. Taki sposób sz. stosuje się gł.przy przeszczepianiu nieproduktywnych drzew owocowych lub przy zastępowaniu miernej odm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczepienie za pomocą oczka, okulizacja, oczkowanie

  Sposób sz. polegający na zakładaniu na podkładce – zamiast kawałka pędu –pąka liściowego (oczka) zdjętego z pędu-zraza razem z fragmentem epidermy i kory. Fragmentten może mieć kształt tarczki lub pierścienia. Oczko razem z fragmentem kory wsuwa się między korę a drewno podkładki.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczepienie za pomocą pędu oddzielonego

  Sposób sz., polegający na użyciu podkładki i zraza uprzednio ściętego z rośliny matecznej. Stosuje się sz. w szparę, w klin, za korę oraz przez stosowanie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczerbatość kłosów, przestrzelenie kłosów

  Brak części ziaren w kłosie. Sz.k. powstaje wskutek niezapłodnienia kwiatków albo uszkodzeń przez szkodniki, lub grad.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szarpacz słomy

  Dodatkowe urządzenie montowane na obudowie wytrząsacza kombajnu zbożowego, służące do rozdrabniania słomy przeznaczonej na przyoranie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synergetyk

  Związek chem. sam nie posiadającydużej aktywności biol., jednak dodany do preparatu wydatnie wzmacnia jego skuteczność. S. najczęściej dodawanymi do preparatów pestycydowych są m.in.: butoksylan, sezamina,safrol i sesamex.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczelina

  Wolna przestrzeń w glebie powstała po przejściu dłuta głębosza lub wskutek naturalnego spękania wysychającej gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synergizm

  Efekt działania jednego lub większej liczby środków ochrony roślin zastosowanychłącznie, który jest większy aniżeli sumadziałań poszczególnych środków zastosowanychoddzielnie. S. jest wykorzystywany włącznym stosowaniu agrochemikaliów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczep

  1. w szkółkarstwie, młode drzewko lub krzew otrzymane w wyniku zaszczepienia pędu odmiany szlachetnej, lub oczka na podkładce.

  2. w mikrobiologii, populacja drobnoustrojów otrzymana z rozmnożenia jednego osobnika.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /233

  praca w formacie txt

Do góry