Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Tatuowanie

  Wykłuwanie w małżowinie usznej numerów identyfikacyjnych. Między ramiona tatuownicy wkłada się małżowinę uszną zwierzęciai mocno zaciska, aż skóra ucha zostanieprzecięta. Do powstałych ranek wciera sięspecjalną pastę. Następnie ucho dezynfekujesię. Po zagojeniu ucha, wytatuowany numer widoczny...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technizacja rolnictwa

  Celowe wyposażanie rolnictwa w nowocz. środki produkcji, np.maszyny i narzędzia, urządzenia i instalacje,budynki, nawozy miner., środki ochrony roślin,oraz wprowadzanie racjonalnych metod i sposobów ich wykorzystania w procesie produkcji.Zob. też biologizacja rolnictwa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Temperament

  Zespół stałych cech psychicznych,które charakteryzują dynamikę emocjonalnego zachowania się zwierzęcia, m.in. należytu wymienić wrażliwość na bodźce, impulsywność,siłę i trwałość reakcji emocjonalnychoraz tempo przebiegu procesów psychicznych.Wszystkie te cechy zależą od wrodzonych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tensjometr

  Przyrząd do bezpośredniego pomiaru siły ssącej gleby. T. składa się z ceramicznego sączka przepuszczającego wodę, anie przepuszczającego powietrza, kapilary oraz manometru.

  Po zakopaniu sączka z wodąw glebie, w strefie systemu korzeniowegoroślin, w miarę spadku wilg. następuje przenikaniewody do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Termometr glebowy

  T. do pomiaru temp. glebyna głęb. 5, 10, 20 i 50 cm (t.g. kolankowe) lub większej (t.g. wyciągowe umieszczane wspecjalnej osłonie w kształcie rury z winiduru,ebonitu lub innego materiału wkopanej pionowow ziemię).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test roślinny

  Metoda określania ilości skł.pok. w roślinie. W t.r. oznacza się badany składnik w organie rośliny (liściach) lub wcałej roślinie w określonej fazie wzrostu. Wyniki pomiarów koreluje się z działaniem odpowiednich nawozów. T.r. stanowi najczęściej podstawę ustalenia uzupełniających dawek azotu np...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taśmowanie nasion

  W ogrodnictwie, umieszczanie drobnych nasion we właściwej rozstawie wewnątrz taśmy o szer. do 1 cm, która wglebie ulega rozkładowi. Lepiszcze taśmy zawierazwykle środki ochrony przed chorobami roślin oraz dawkę startową nawozów. T.n.gwarantuje dużą precyzję wysiewu, zarównogdy chodzi o głęb., jak i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test zasobności gleby

  Metoda określania ilości dostępnego dla roślin skł. pok. w glebie.Jego celem jest ustalenie optymalnej dawkinawozów. Wśród wielu istniejących testówglebowych wybiera się ten, który koreluje ze wskaźnikami roślinnymi takimi jak: pobranie danego składnika, zwyżkę plonu pod wpływem nawożenia itp. T.g...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taczkodrabina

  Urządzenie ułatwiające zbiór owoców w sadach szpalerowych i z drzew wyższych. T. zbudowana jest z podestu, którypodparty jest jednym lub dwoma stal. kółkami i dwiema podporami. Niezbędnym warunkiem zastosowania t. jest utrzymanie murawy w sadzie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taksje

  Swobodne ruchy całego organizmu wywołane bodźcami świetlnymi (fototaksja),chem. (chemotaksja), cieplnymi (termotaksja),wilg. (hydrotaksja) lub dotykowymi (tigmotaksja).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /172

  praca w formacie txt

Do góry