Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Tusza

  Ciało ubitego zwierzęcia pozbawione zawartości jamy brzusznej i piersiowej oraz narządów moczopłciowych. T. może być z głową lub bez głowy, z nogami lub bez nóg, wzależności od gat. zwierzęcia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryk wazektomowany

  Tryk próbnik, u którego trzebienie przeprowadzono operacyjnie, polegające na przecięciu nasieniowodów i usunięciu najądrzy z zachowaniem jąder. Zabieg ten jest jednak kosztowny i rzadko stosowany.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typ gleby

  Podstawowa jednostka systematyczna obejmująca gleby o takim samym układzie gł. poziomów genet., zbliżonych właściwościach chem. i fizykochem., jednakowym rodzaju wietrzenia, przemieszczania się i osadzania składników oraz podobnym typie próchnicy – np. t.g. brunatnych właściwych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzebienie, kastracja

  Zabieg polegający na pozbawieniu zwierzęcia zdolności rozrodczych. Przeprowadza się ją prawie wyłącznie u osobników męskich, które nie nadają się dohodowli. Jest więc ona połączona z pierwsząselekcją, chociaż ma zastosowanie i przy dalszychprzeglądach kwalifikacyjnych.

  T. może być bezkrwawe...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trudność uprawy gleby

  Cecha gleby charakteryzująca opory, na jakie napotykają narzędzia i maszyny uprawowe; t.u.g. zależy gł. od ciężkości uprawy gleby i nachylenia terenu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tropizm

  Wyginanie się rośliny lub jej części,uzależnione od kierunku działania bodźcaświetlnego (fototropizm), chem. (chemotropizm),wilg. (hydrotropizm), mech. (haptotropizm,czyli tigmotropizm) lub siły grawitacji (geotropizm).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torfowanie gleb

  Użyźnianie bardzo lekkich gleb przez stosowanie dużych dawek surowego torfu niskiego, o odczynie zbliżonym doobojętnego. Torf zawiera dużo związków org.,które są odporne na działanie mikroorganizmówi dlatego w glebie rozkładają się onebardzo wolno.

  Przed użyciem torf możnaprzekompostować z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trójgraniec, trokar

  Narzędzie składające się ze stal. sztyletu z rękojeścią i metalowej pochwy,do przebijania ściany żwacza przywzdęciu bydła. Po oparciu krowy o ścianęnagłym pchnięciem w środek lewej słabiznywprowadza się t. wraz z pochwą do żwacza.Po przebiciu wyciąga się sztylet i stopniowo (!) wypuszcza...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torfowiska

  Hydrogeniczne siedliska glebotwórcze akumulujące w warunkach braku przepływu wody różne rodzaje torfu, będące odbiciem różnych zbiorowisk roślinności torfotwórczej. Ze względu na sposób powstawania i właściwości siedliskowe wyróżnia się t.:

  1) niskie, powstałe w dolinach rzecznych, atakże przez...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /1 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanie

  Narów koni polegający na tym, żezwierzę rytmicznie kiwa się na boki, przenoszącswój ciężar z jednej nogi przedniej na drugą – wraz z całym tułowiem przemieszczanajest głowa, która wykonuje przez cały czas ruchy wahadłowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt

Do góry