Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Uszczykiwanie

  Usuwanie paznokciami lub sekatorem wierzchołków młodych pędów zielnych,sprzyjające rozwojowi pędów niżej położonych lub wywołujące rozgałęzianie się pędu uszczykniętego. Zob. też pasynkowanie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa współrzędna

  W warzywnictwie, jednoczesna uprawa na tym samym polu dwu lub kilku gatunków roślin, np. marchwi (plon gł.) irzodkiewki (śródplon). Śródplon charakteryzujesię szybkim tempem wzrostu i wcześnie jestzbierany – przed zacienieniem go przez plongłówny. Plon gł. natomiast cechuje się powolnymtempem wzrostu we...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uziarnienie

  1. stopień wypełnienia kłosa ziarnem.

  2. skład granulometryczny, dawniejskład mechaniczny – procentowa zawartość poszczególnych grup cząstek glebowych ookreślonej wielkości.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa zerowa (ang. no-tillage, niem. pfluglose Bodenbearbeitung)

  Przygotowanie pola pod zasiew wyłącznie przez zastosowanie herbicydów totalnych na ściernisko i wykonanie specjalnym siewnikiem siewu bezpośredniego.

  U.z. eliminuje wiele wad uprawy płużnej:naruszenie naturalnego układu gleby, coprowadzi do niszczenia jej struktury i zmniejszenia populacji geobiontów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /2 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa specjalna

  Uprawa roli w szczególnych przypadkach, np. orka agromelioracyjna,orka łąk, orka terenów po wykarczowaniu drzew, głęboszowanie, wyrównywanie większych nierówności pola.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa scalona

  Uprawa wykonywana zestawem uprawowym, składającym się z 2–3 narzędzi lub maszyn (np. kultywator + wał strunowy+ brona).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa bezorkowa

  Uprawa podstawowa wykonywana maszynami uprawowymi lub narzędziami innymi niż pług lemieszowy lub talerzowy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UHT (ang. ultra high temperature)

  Sterylizacja błyskawiczna mleka polegająca na szybkim ogrzaniu go do temp. 130–160 °C (i przetrzymaniu w tej temp. ok. 1 sek.) przez bezpośrednie wprowadzenie do mleka pary, a następnie szybkim ochłodzeniu. Zabieg ten ma na celu zniszczenie zarodników w mleku bez pogorszenia jego wartości biol. Mleko UHT w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa konserwująca (ang. conservation tillage, niem. konservierende Bodenbearbeitung)

  Sposób uprawy z wykorzystaniem mulczowania,mający na celu ochronę gleby przed degradacją oraz zachowanie jej produktywności.Najczęściej odnosi się to do roślin jarych wysiewanych w szerokie rzędy, np. burakacukrowego, kukurydzy, które sieje się wprzemarznięty międzyplon ścierniskowy (facelia,gorczyca...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /2 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ gleby, tekstura gleby

  Sposób przestrzennego ułożenia względem siebie poszczególnych cząstek i agregatów glebowych. Wyróżnia się u.:

  1) luźny, kiedy poszczególneziarna lub agregaty nie są ze sobą sklejone; u.taki jest charakterystyczny dla piasków luźnychi żwirów;

  2) pulchny, występujący wpoziomach próchnicznych gleb...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /1 302

  praca w formacie txt

Do góry