Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Użytki ekologiczne

  Zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mające znaczeniedla zachowania unikatowych zasobów genowychi typów siedliskowych. Do u.e. zaliczasię: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne iśródleśne „oczka wodne”, kępy drzew i krzewów,bagna, torfowiska, wydmy, miedze,trwałe zadarnienia wzdłuż cieków...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa zminimalizowana (minimum uprawy) (ang. minimum tillage, niem. Minimalbodenbearbeitung)

  U. o ograniczonej intensywności oddziaływania na glebę przez zastąpienie zabiegów głębszych płytszymi lub wyeliminowanie niektórych zabiegów z poszczególnych zespołów uprawek, albo wyeliminowanieniektórych zespołów uprawek z całokształtu uprawy pod określoną roślinę, najczęściej uzupełniona...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /1 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użytki rolne

  Obszary wykorzystywane rolniczo. Należą tu grunty orne, sady, ogrody, plantacje trwałe (np. chmielniki, szkółki drzew owocowych) oraz trwałe użytki zielone. Zob.też grunty rolne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawka

  Czynność wykonywana narzędziem uprawowym lub maszyną uprawową, np. orka,włókowanie, bronowanie, kultywatorowanie,wałowanie, gryzowanie. Pojedyncza u. na ogółnie wystarcza do spełnienia określonych zadań.Dlatego też najczęściej wykonuje się kilkau., następujących po sobie bezpośrednio lubw pewnych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa tradycyjna

  Uprawa płużna wykonywana wyłącznie narzędziami uprawowymi,wymagająca stosowania licznych, wzajemnie uzupełniających się zabiegów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej

  Kompleksowa wycena składowych czynników siedliska, tj. agroklimatu, gleby,rzeźby i stosunków wodnych terenu. Gleba decyduje w ok. 75% o wartości waloryzacji, a pozostałe elementy środowiska przyr.: agroklimat,rzeźba terenu i warunki wodne stanowią odpowiednio: 15%, 5% i 5%.

  O ukształtowaniu się tych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /1 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprząż

  Ubiór składający się z zespołu polączonych ze sobą pasów rzemiennych lub parcianych, zakładany na konia. U. dzieli się naszorowe (do prac lekkich) i chomątowe (do prac cięższych) składające się z elementów o następujących funkcjach:

  1) kierujące – różnegorodzaju ogłowia;

  2) ciągnące –...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa uproszczona

  Uprawa o ograniczonej liczbie zabiegów, wykonywana maszynami uprawowymi, zestawami uprawowymi i uprawowo-siewnymi, jednak o niezmniejszonej intensywności oddziaływania na rolę niż uprawa tradycyjna.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urodzajność

  Zdolność gleby do zaspokajania potrzeb roślin, dzięki korzystnym właściwościomfiz., chem. i biol. U. jest wypadkowąnaturalnej żyzności i całokształtu agrotechniki.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa uzupełniająca

  Uprawa roli, której zadaniem jest jej doprawienie i przygotowanie do siewu za pomocą kultywatorów, glebogryzarek,wałów, włók i bron.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /163

  praca w formacie txt

Do góry