Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wapno tlenkowe

  Energicznie działający nawóz wapniowy zawierający wapń w formie CaO. Tlenek wapnia otrzymuje się przez wypalanie wapniaka, czyli kopaliny zawierające CaCO3 w temp. 1200 °C. W. t. zalecane jest dowapnowania gleb ciężkich.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wał pierścieniowy

  W. złożony z pierścieni żeliwnych o trójkątnym przekroju wieńca,służący do kruszenia brył i ugniatania wierzchniej warstwy roli łatwo zaskorupiającej się.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wał strunowy

  W. zbudowany z tarcz, na którychzamocowane są spiralnie lub równolegledo osi walca stal. płaskowniki lub pręty, silniekruszące bryły i lekko ugniatające podpow.warstwę roli na głęb. 2–5 cm. Stosuje się gobezpośrednio przed siewem, często w zestawie uprawowym.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wałek

  Zgrubienie powstałe na pniu w miejscu szczepienia w przypadku różnic we wzroście podkładki i zraza lub wskutek ich niezgodności fizjologicznej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wał

  1. narzędzie do uprawy uzupełniającej dowałowania, którego zespołem roboczym jestwał gładki lub z prętów, a także zestaw pierścienio różnych profilach osadzonych nawspólnej osi.

  2. uformowany podłużnie lubpoprzecznie do kierunku jazdy pas np. zgrabionego siana, ogłowionych liści lub wyoranych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wałowanie

  Zabieg uprawowy wykonywany za pomocą wałów, służących do ugniatania roli,kruszenia brył lub skorupy glebowej oraz do wyrównywania pow. pola. W. dzieli się na:

  1) ugniatające – wały gładkie i pierścieniowe;

  2) kruszące – wał Croskill, Cambridge i Croskill-Cambridge;

  3) wgłębne – wał Campbella i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wał Campbella

  W. ugniatający wgłębnie,składający się z wąskich, klinowatych pierścienio średnicy 700–900 mm, ustawionych wodległości ok. 150 mm jeden obok drugiego.W.C. służy do przyspieszania osiadania głębszychwarstw świeżo zaoranej roli, a także do dociskania przyoranego obornika lub nawozu zielonego do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wapno defekacyjne, wapno saturacyjne

  Produkt odpadowy przy produkcji cukru.Zawiera węglan wapnia i szereg subst. nieorg.i org. W.d. otrzymane bezpośrednio z cukrownizawiera 45–60% wody. Stosowane jestjako nawóz organiczny. Po wysuszeniu i zmieleniu może być wykorzystane w żywieniu zwierząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wał Croskill

  W. składający się z luźno osadzonychna osi pierścieni zaopatrzonych w boczne występy, służący do intensywnego kruszenia brył.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wał gładki

  W. w postaci ciężkiego gładkiego walca o dużej średnicy, służący do wyrównywania pow. pola pod zasiew nasion drobnych, płytko wysiewanych oraz zagęszczania roli po siewie w okresie suszy glebowej w celu lepszego podsiąkania wody, a także do wałowania łąk.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt

Do góry