Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wermikultura

  Masowe namnażanie dżdżownic(np. dżdżownicy kompostowej) w warunkachsztucznych hodowli na podłożach (odpadach)org. W. mogą spełniać rolę w produkcjiżywności o wysokich parametrach jakościowych(wermikompost), w produkcji pasz(biomasa dżdżownic o dużej zawartości białkai in. związków), w przemyśle...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warzywnictwo

  Dział ogrodnictwa, obejmującyprodukcję warzyw w gruncie, pod szkłem(szklarnie, inspekty) i w tunelach foliowych oraz materiału do rozmnażania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wegetacja

  Okres intensywnych procesów rozwojowych rośliny w obrębie roku; u roślin ozimych i wieloletnich występuje wiosną tzw.ruszenie wegetacji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość pokarmowa paszy

  Zawartość skł.pok., w tym białka, tłuszczu, włókna, cukrów,skrobi, poszczególnych aminokwasów, kwasów tłuszczowych, skł. miner., witamin orazenergii. W.p.p. wyraża się ilością danego składnika na jednostkę wagową paszy o ustalonej wilgotności lub na jednostkę wagową suchej masy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wektor, przenosiciel

  Organizm zwierzęcy (np. mszyca, komar, pchła, kleszcz) lub roślinny (kanianka) przenoszący patogeny ze źródła zakażenia na osobnika wrażliwego (z jednego gospodarza na drugiego).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość przemiałowa

  Właściwości zapewniające możliwość uzyskania z danego ziarna mąki o wysokiej wydajności oraz zachowanie się tego ziarna podczas przemiału.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wełna potna

  Wełna zestrzyżona z owcy, stanowiąca mieszaninę czystej subst. wełnianej, tłuszczopotu i wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość siewna

  Przydatność danego materiału siewnego do siewu. O w.s. nasion decydują:czystość genet., czystość fiz., energia i zdolność kiełkowania, zdrowotność, wilg. orazmasa 1000 nasion. U buraka cukrowego w.s.określa czystość, jednokiełkowość, kalibraż oraz wigor nasion.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wermikompost, kompost koprolitowy, biohumus, humus biologiczny

  Odchody dżdżownicy kompostowej (Eisenia fetida) uzyskiwane po przetworzeniu subst. org.(obornik, torf, odpady z rzeźni lub przetwórniowocowo-warzywnych, papier, wysłodki, trociny,osady ze ścieków) w specjalnych łożach.

  W porównaniu z kompostem produkowanymtradycyjnymi metodami korzystniej wpływa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość użytkowa materiału siewnego

  Procent wagowy zdolnych do kiełkowania nasion czystych w danym materiale siewnym; jeśli w.u. wynosi 90%, to znaczy, że w danym materialesiewnym jest 90% nasion zdolnych dokiełkowania, a pozostałe 10% stanowią zanieczyszczenia i nasiona niekiełkujące.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt

Do góry