Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wertykulator

  Maszyna służąca do wertykulacji,której elementami roboczymi są liczne noże osadzone na obracających się bębnach, tnące pionowo darń.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwości gleby chemiczne

  Zawartość pierwiastków (makro- i mikroelementów) i ich związków w glebie w formach miner. i org. z uwzględnieniem przemian jakim ulegają. Zawartośći formy występowania pierwiastków decydują o żyzności gleby i warunkach pokarmowych roślin. W.g.ch. zależą od odczynu i buforowości gleby, ilości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielorak

  Wielostronne narzędzie uprawowe pracujące jako obsypnik, opielacz lub dołownik,w zależności od zamocowanych części roboczych (korpusów obsypnika, noży pielących,gęsiostopek lub innych).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wędzidło

  Rodzaj kiełzna składającego się z dwóch metalowych ogniw, połączonych ze sobą przegubowo, oraz dwóch lub czterechpierścieni do przypinania pasków policzkowych.U koni wierzchowych stosuje się w.grube, u zaprzęgowych – cieńsze. Dla młodychkoni zaleca się w. gumowe o łagodniejszym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wierność plonowania

  Zdolność roślin uprawnych do wydawania niekoniecznie najwyższych, lecz zawsze opłacalnych, wyrównanych plonów, bez względu na przebieg pogody w poszczególnych latach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węza

  Cienka (1–2 mm) płytka (arkusz) wosk upszczelego, na której wyżłobione są po obustronach zaczątki komórek pszczelich lub trutowych.Węzę można produkować ręcznie napłaskich lub walcowatych matrycach, lub maszynowow wytwórniach w. Na dolną płytkęprasy do w. wlewa się gorący wosk i nakrywapłytką...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wigor nasion, dawniej siła rostowa

  (łac. vigor - siła, krzepkość), zdolność nasion do szybkiego kiełkowania i wschodów oraz szybkiego przyrastania masy kiełka i siewki. Nasionao wysokim w. w prawidłowych warunkach agroekologicznych zapewniają wschody polowe szybkie, równomierne i możliwie zbliżone do lab. zdolności kiełkowania.

  W celu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WHO (ang. World Health Organization)

  Światowa Organizacja Zdrowia, jedna z agend Organizacji Narodów Zjednoczonych z siedzibą w Genewie. Zadania WHO: koordynacjapracy służb zdrowia w skali międzynarodowej,inicjacja akcji zwalczania chorób epidemicznych,popieranie podnoszenia higieny środowiska człowieka, prowadzenie badań międzynarodowych w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wilki

  Szybko rosnące pionowe pędy wegetatywne z pączka śpiącego na pniu lub konarzedrzew owocowych i ozdobnych. W. czerpią dużo soków ogołacając z nich organy owoconośne. Należy je wyciąć na obrączkę.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wialnia

  Maszyna do wstępnego oczyszczania masy poomłotowej, oddzielająca najlżejsze zanieczyszczenia (plewy, zgoniny) na sitach oczyszczanych podmuchami powietrza.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /159

  praca w formacie txt

Do góry