Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Woda gnojowa

  Przesącz spływający ze stosu obornika i gromadzony w specjalnych zbiornikach. W.g. zawiera niewiele skł. pok., dlatego nawożenie w.g. jest nieopłacalne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodoodporność agregatów glebowych

  Stopień trwałości a.g. na destrukcyjne działanie wody. Badanie w.a.g. oparte jest na zasadzierozmywającego działania wody albo odpowiednichroztworów.

  Pomiarów dokonuje się najczęściej na wydzielonej powietrznie suchej jednej frakcji agregatów lub odpowiednioprzygotowanej próbce po zmieszaniu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwości gleby fizyczne

  Zespół cech wynikających z trójfazowego układu gleby.Większość z nich (uziarnienie, wilg., stosunki powietrzno-wodne, struktura, zwięzłość, gęstość) ulega pogorszeniu spowodowanemu ciężkimi maszynami roln. i środkami transportu, a także niewłaściwą uprawą.

  W glebie o niekorzystnych w.f...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włóka

  Narzędzie do uprawy uzupełniającej do włókowania, którego zespołem roboczym jest zestaw belek lub obręczy ustawionych poprzecznie do kierunku jazdy

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Woda amoniakalna

  Płynny nawóz azotowyzawierający 20,5% N, stosowany przedsiewniedoglebowo na głęb. 7–10 cm. Otrzymywanajest przez nasycenie wody amoniakiem. Magazynowanie i transport wymagają szczelnych zbiorników.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wirulencja

  Stopień patogeniczności. Termin ten odnosi się przede wszystkim do stałej, uwarunkowanej genetycznie cechy patogenu,lecz bywa także używany do określenia cech fenotypowych, kształtujących się pod wpływem czynników zewn.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Widlastość korzeni buraków cukrowych

  Tworzenie zamiast jednego, dużego korzenia spichrzowego kilku drobniejszych; przyczyną tego zjawiska jest często podeszwa płużna.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wertykulacja

  Zabieg pielęgnacyjny wykonywany na trawnikach ozdobnych i sportowych.W. polega na pionowym cięciu darni. Płytkie pionowe cięcie trawnika ma na celu częścioweusunięcie próchnicy powierzchniowej, stworzenielepszych warunków dla dopływu powietrza,wody i skł. pok. do strefy korzeniowej,przygotowanie trawnika...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwości gleby biologiczne

  Występowanie organizmów glebowych (edafon) kształtujących rozkład subst. org., dynamikę skł. pok.oraz żyzność gleby. Ważną rolę odgrywają tu bakterie nitryfikacyjne i wiążące azot atmosf.(azotobakter, Rhizobium).

  Dzięki mikroorganizmom część materii org. ulega humifikacji, awiększość zostaje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Widły amerykańskie

  Narzędzie o 4 płaskich, stal. zębach szer. ok. 2 cm i dł. ok. 30 cm, stosowane w ogrodnictwie do spulchniania gleby, wykopywania sadzonek itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /146

  praca w formacie txt

Do góry