Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Współczynnik pokrewieństwa

  Liczba określająca genet. podobieństwo między dwoma osobnikami wynikające stąd, że oba osobniki posiadają jednego lub kilku wspólnych przodków.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik wytrwałości laktacji, współczynnik Johannsona

  Stosunek ilości mleka udojonego w drugich 100 dniach laktacji do ilości mleka udojonego w pierwszych 100 dniach. Ze względu na obowiązujący miesięczny okres kontroli mlecznej wydajności krów wprowadzono modyfikację w.w.l. Wg niej jest to stosunek ilości udojonego mleka w drugich 90 dniach laktacji do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik reprodukcji i degradacji substancji organicznej

  Wskaźnik określający przyrost lub ubytek subst. org. w glebie wwyniku jednorocznej uprawy określonego gatunkulub grupy roślin na 1 ha, albo zastosowania1 t/ha suchej masy nawozów organicznych.Jest on uzależniony od rodzaju materii org. wprowadzonej do gleby oraz kategorii agronomicznej gleby.

  Wskaźnik ten...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstawka skarlająca

  Część podkładki słabo lub bardzo słabo rosnącej, wszczepiona między podkładkę, zazwyczaj silnie rosnącą, aodmianę szlachetną w celu osłabienia wzrostu drzewa i przyśpieszenia wejścia w okres owocowania; w.s. tworzy niewielki odcinek pnia dł. ok. 30 cm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik rozmnożenia

  Stosunek plonu nasion z jednostki pow. do masy nasion wysianych na tę pow. Np. dla rzepaku wynosi onok. 4300, a dla ziemniaka ok. 10.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybieg

  Ogrodzony teren na wolnym powietrzu ściśle związany nie tylko z budynkiem, lecz nawet z kojcem, z którego zwierzęta mają swobodne wyjście; w. może mieć nawierzchnię utwardzoną, poza tym żłoby, automaty paszowe, drabiny paszowe, poidła, kąpieliska,czochradła, daszki ocieniające itp. Zob. też...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik strawności

  Ilość składników strawionych w stosunku do pobranych w paszy, wyrażona w procentach. W.s. zależy odgat. (przeżuwacze i nieprzeżuwacze), wieku i eksploatacji zwierzęcia oraz od składu chem. i sposobu przygotowania paszy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik azotowy

  Ilość azotu w g wiązanego przez mikroorganizmy glebowe podczas rozkładu 100 g subst. org.; np. dla słomy wskaźnik ten wynosi 0,8.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybobiczenie

  Zmęczenie gleby spowodowane masowym pojawieniem się w glebie bakteriofagów niszczących bakterie brodawkowe bobiku.W. towarzyszy występowanie patogenów chorób grzybowych wywołujących zgorzel korzeniową, gnicie podstawy łodygi oraz plamistość liści.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik transpiracji

  Ilość jednostek wagowych wytranspirowanej wody potrzebnej do wyprodukowania jednostki suchej masy.W.t. ulega dużym wahaniom w zależności odzmian warunków siedliskowych, zwł. uwilgotnieniagleby, właściwości biol. roślin itp. Np.dla kukurydzy i buraka cukrowego wynosi on300–400, owsa 500, a koniczyny...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt

Do góry