Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wylot ula, oczko

  Podłużny otwór, przez który pszczoły opuszczają ul lub dostają się do niego. Umieszczony jest w dennicach ruchomych, a w ulach z dnem stałym – w dolnej części korpusu gniazdowego. Wielkość w.u.reguluje się wkładką wylotową lub zasuwką.Podczas pierwszego wiosennego oblotuoczyszczającego w.u. powinny...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydobrzenie roli

  Naturalny proces odleżenia się zaoranej roli, która nabiera korzystnychwłaściwości. W.r. trwa dłużej lub krócej, zależnieod stanu gleby i roli. Gleby ciężkiewymagają dłuższego okresu na w. (3–6 tyg.) niż gleby lekkie (1–3 tyg.). Im rola jest mniej sprawna, tym dłuższego okresu potrzeba, aby nabyła...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wylucernienie

  Zmęczenie gleby spowodowane masowym pojawieniem się w glebie bakteriofagów niszczących bakterie brodawkowe lucerny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychów

  Zabiegi (odpowiednie żywienie, pielęgnowanie,utrzymanie) mające na celu stworzenie najkorzystniejszych warunków prawidłowego wzrostu i rozwoju młodych zwierząt użytkowych, np. kurcząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycierka ziemniaczana, pulpa ziemniaczana

  Produkt uboczny przy produkcji krochmalu jako pozostałość po wymyciu skrobi zimną wodą. W.z. wykorzystywana jest jako pasza węglowodanowa. Świeża w. zawiera ok. 8% suchej masy, a po sprasowaniu ok. 25%. Jest to pasza wybitnie energet. o znikomej zawartości białka, uboga w związki mineralne. W stanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik odziedziczalności

  W. wyrażający stosunek zmienności genotypowej cechy do ogólnej zmienności fenotypowej.

  Wartośćw.o. waha się w granicach od 0 do 1 – jeżeli jest bliska jedności, to wartości fenotypowe danej cechy wynikają przede wszystkim z dziedziczenia. Jakkolwiek odziedziczalność zależy od szeregu czynników i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyburaczenie

  Zmęczenie gleby spowodowane masowym występowaniem mątwika burakowego, powodującego tworzenie się na korzeniu buraka drobnych korzonków tzw. „brody”.W. towarzyszy występowanie patogenów chorób grzybowych wywołujących zgorzel siewek, gnicie kiełków oraz plamistość...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik więdnięcia

  Stosunek masy wody zawartej w glebie do ogólnej masy gleby, powodujący więdnięcie roślin; każdą glebę charakteryzuje inna wartość tego wskaźnika.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik plonowania, indeks plonu

  Stosunek plonu gł. do wytworzonej ogólnej biomasy. U zbóż jest to stosunek plonu ziarna do plonu ziarna łącznie ze słomą, a u buraka – stosunek plonu korzeni do plonu korzeni iliści.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik wykorzystania paszy

  Stosunek całkowitej ilości uzyskanego produktu do ilości paszy zużytej na jego wyprodukowanie. Wartość w.w.p. zależy od gatunku, rasy, genotypu, masy ciała zwierzęcia, jego wieku i płci, rodzaju i jakości karmy, jej składu chem., technologii żywienia, stanu uzębienia, smakowitości paszy i. in.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /309

  praca w formacie txt

Do góry