Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zachwaszczenie wtórne

  Z. występujące w drugiej połowie okresu wegetacyjnego, pozakryciu międzyrzędzi przez liście roślinyuprawnej (po zwarciu rzędów), a nawet tużprzed zbiorem lub po zaniku działania wcześniej zastosowanych herbicydów, np. w ziemniakach, burakach, kukurydzy.

  Dużemu z.w. sprzyjają: szerokie miedzyrzędzia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenia gleb

  Subst. chem. i radioaktywneoraz mikroorganizmy występujące wglebach w ilościach przekraczających ichnormalną zawartość, niezbędną do zapewnieniaobiegu materii i energii w ekosystemach.Pochodzą one ze stałych i ciekłych odpadówprzemysłowych i komunalnych, gazówi pyłów emitowanych z zakładów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadrzewienia śródpolne

  Nasadzenia drzew ikrzewów poza obszarem lasów, mające jakogł. zadanie wszechstronną poprawę siedliskanaturalnego, poprzez regulację stosunków wodnych, poprawę agroklimatu, osłabienie erozji wodnej i wietrznej, polepszenie warunków zdrowotnych roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich, ograniczenie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywar

  Produkt uboczny z gorzelni przy przerobie ziemniaków, zbóż i owoców na alkohol.W. wykorzystywany jest jako pasza. Wartośćżywieniowa w. jest mała. Świeży w. ziemniaczany i zbożowy jest smaczny i poprawia smak pasz słomiastych lub siana o gorszej jakości.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaparzanie

  Poddawanie sieczki ze słomy,plew itp. pasz działaniu gorącej pary, wrzątku lub gorącego wywaru w celu ich rozmiękczenia oraz poprawienia smaku i strawności.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagon

  1. pas zaoranej roli, składający się zwiększej lub mniejszej liczby dołożonych do siebie skib. Podział pola na z. ułatwia przeprowadzenie orki.

  2. pas plantacji przygotowany do zbioru, np. buraka cukrowego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyziemniaczenie

  Zmęczenie gleby spowodowane masowym wystąpieniem mątwika ziemniaczanego, hamującego wzrost ziemniaków.W. towarzyszy występowanie patogenów chorób grzybowych wywołujących zgorzel kiełków, zgorzel korzeniowa korzeni pierwotnych i właściwych oraz bielenie łodyg.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagwożdżenie

  Rana kłuta tworzywa kopytowego powstała w wyniku nieprawidłowegokucia, kiedy to podkowiak zostaje wbity albopoza linią białą, albo zostaje wyprowadzony wścianie kopytowej zbyt wysoko. Objawem z.jest kulawizna, widoczna zaraz po podkuciualbo dopiero po 2–3 dniach.

  Czasem w otworze,z którego wychodzi źle...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzdęcie

  Powiększenie się obj. brzucha wskutek nadmiernego wypełnienia żwacza gazami,które powstają w wyniku spożycia dużej ilości łatwo fermentującej zielonki (np. koniczyny,lucerny). Najczęstszą przyczyną w. jest zjedzenie przez zwierzęta roślin motylkowych podczas wypasu po rosie lub deszczu.

  Wzdęte...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zajęczak

  Wrodzone lub nabyte zgrubienie na tylnej dolnej pow. stawu skokowego konia. Z.w pewnych okresach może powodować kulawiznę.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /125

  praca w formacie txt

Do góry