Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zapas wody

  Sumaryczna ilość wody, jakązatrzymuje w danym momencie gleba w warstwieo określonej miąższości. Wielkość tę wyraża się w mm lub t/ha.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbieracz gromadzący w kopy

  Maszyna dogromadzenia w kopy zgrabianego w wały sianalub słomy, składająca się z cylindrycznegopalcowego zespołu podbierającego, przenośnikałańcuchowego i zasobnika gromadzącego,który po napełnieniu otwiera się z tyłu, pochylai zsuwa zebraną kopę na ziemię.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasobność gleby

  Sumaryczna zawartość w glebie dostępnych dla roślin makro- i mikroelementów,a także subst. org. w różnych stadiach rozkładu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaperzenie

  1. zachwaszczenie plantacji perzem.

  2. choroba dorosłych pszczół występująca w rodzinach najczęściej na przedwiośniu i wczesną wiosną.

  Przyczyną z. (biegunkiniezaraźliwej) jest przedwczesne przepełnieniejelita prostego podczas okresu zimowaniapszczół. Zjawisko to jest następstwem spożywaniaprzez...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbieracz kamieni

  Maszyna przyczepiana,której zespołem roboczym jest nagarniacz grzebieniowy oraz grzebień podbierający kamienie z pow. pola.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasolenie gleby

  Nadmierne nagromadzenie się soli w warstwie ornej, wpływające ujemnie na rozwój roślin lub uniemożliwiające ich wegetację.Stan z.g. ocenia się metodą pośrednią za pomocą konduktometrycznego pomiaru przewodnictwa elektr. zawiesiny wodnej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapładnialność

  Procent samic zapłodnionych(z rozpoznaną ciążą) po pierwszym unasiennieniu.Z. należy do najbardziej miarodajnychw ocenie skuteczności zabiegów unasienniania.U krów nie powinien być niższy niż 60%.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasuszanie krowy

  Celowe zaprzestanie dojenia krowy na pewien okres przed porodem, dla umożliwienia normalnego rozwoju płodu, a także wzmocnienia organizmu matki przed następną laktacją.

  Sposób z.k. jest dość prostym zabiegiem, chociaż czasem występują pewne trudności, zwł. u krów bardziej mlecznychlub też w przypadku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachwaszczenie pierwotne

  Z. pojawiające się w okresie od siewu do pierwszych mech. zabiegów odchwaszczających lub do powschodowego stosowania herbicydów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalesianie

  Zakładanie upraw leśnych na gruntach pozostających poza uprawą leśną.Pod z. powinno się przeznaczać gleby najuboższei marginalne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /138

  praca w formacie txt

Do góry