Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zgniatacz łodyg, zgniatacz zielonki

  Maszyna do zgniatania skoszonej zielonki; zespołem roboczym z.ł. są walce gładkie lub rowkowane,albo ich kombinowany układ, między którymijest miażdżona świeżo skoszona zielonka,co przyspiesza jej wysychanie; maszyna ta może być urządzeniem samodzielnym lub wbudowana w kosiarkę rotacyjną.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ziemia

  1. grunt, gleba.

  2. teren będący czyjąś własnością i dający właścicielowi zysk zuprawy.

  3. jednorodne lub skomponowane zwielu składników podłoże, przygotowane specjalnie dla określonych upraw ogrodn., np. z.kompostowa, z. torfowa, z. liściowa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbieracz stonki

  Urządzenie ciągnikowe, stosowanew gospodarstwach ekol., przeznaczone do mech. lub pneumatycznego zbierania oraz niszczenia dorosłych chrząszczy i larw stonki ziemniaczanej. Np. pneumatyczny z.s. zbiera stonkę przez zasysanie do zbiornika dorosłych owadów oraz ich larw.

  Skuteczność działaniamaszyny jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaprawa nasienna

  Środek ochrony roślin do traktowania nasion przed wysiewem w celu zabezpieczenia ich przed chorobami przenoszonymi z nasionami lub chorobami i szkodnikami uszkadzającymi kiełkujące nasiona i siewki.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrat

  Skaleczenie koronki kopyta konia spowodowane urazami w wyniku nastąpienia jedną kończyną na drugą, co zdarza się najczęściejpodczas zawracania konia lub ścigania się po nie odpowiednim podkuciu zbyt długimipodkowami. Objawem z. jest obecność świeżejrany na koronce albo rany już ropiejącej.W tym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaprawianie nasion

  Pokrywanie materiału siewnego (nasion, bulw, cebul, korzeni rozsadyi sadzonek) warstwą preparatu, który chroni kiełkujące i wschodzące rośliny przed infekcją patogenu lub przed uszkodzeniem przezszkodniki. Preparaty użyte do z. powinny charakteryzować się dobrą przyczepnością do nasion. Z. jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /2 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawodnienie gleby

  1. podwyższenie poziomu wody gruntowej, pogarszające warunki ekol.dla roślinności naturalnej lub zmniejszające roln. przydatność gleby.

  2. okresowe lub trwałe zatopienie terenu, powodujące częściowe lub całkowite zniszczenie pokrywy gleboworoślinnej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapylacz

  1. owad zapylający kwiat, czyliprzenoszący pyłek z pylników na znamionasłupków roślin owadopylnych.

  2. w sadownictwie,odm. nadająca się najlepiej do zapylaniainnej odmiany.

  Z. nie może być odm., której pyłek nie zapewnia dobrego owocowania odmiany zapylanej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbiałczanie azotu

  Wykorzystywanie przez mikroorganizmy glebowe do budowy swego ciała łatwo dostępnego dla roślin azotu glebowego.Proces ten występuje przy zbyt szer.stosunku C:N, co prowadzi do okresowego unieruchomienia azotu miner., a w konsekwencji do obniżenia plonu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaskorupienie gleby

  Wytworzenie się zwartej skorupy wskutek wyschnięcia uwodnionej i zagęszczonej wierzchniej warstwy gleby uprawnej. Najbardziej podatne na z. są gleby odużej zawartości części spławialnych i małej zawartości próchnicy. Obfite, burzowe opadyuwadniają nadmiernie warstwę powierzchniową, a uderzenia kropel...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /694

  praca w formacie txt

Do góry