Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zoocenoza

  Zwierzęca część biocenozy o określonym składzie gatunkowym, uwarunkowana czynnikami siedliskowymi. Zob. też fitocenoza.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zimny wychów cieląt

  Metoda wychowu cieląt polegająca na trzymaniu ich w budynku bezjednej ściany, ze stałym dostępem na wybieg, w celu poprawienia ich odporności i zdrowotności.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zoochoria, zwierzęcosiewność

  Rozprzestrzenianie się diaspor za pośrednictwem zwierząt,gł. ptaków, ssaków i mrówek. Nasiona i owoceroślin mogą przyczepiać się do sierści i piórzwierząt za pomocą licznych kolców, włoskówi haczyków (egzozoochoria); typowym przykłademsą owoce łopianu, rzepienia, przytulii,uczepu, rzepiku.

  Niektóre...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zimotrwałość

  Stopień odporności roślin ozimych i wieloletnich na niesprzyjające czynniki w okresie zimowym, takie jak niska temp.,nadmierne opady śniegu, ruchy powierzchniowej warstwy gleby, wysuszające mroźne wiatry i nadmiar gromadzącej się w zagłębieniach wody. Zob. też przezimowanie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zoocydy

  Chem. środki zwalczające szkodniki,np. owady (insektycydy), roztocza (akarycydy),nicienie (nematocydy), ślimaki (moluskocydy),gryzonie (rodentycydy). Z. w zależności od sposobu przenikania do organizmuszkodnika dzieli się na środki: o działaniukontaktowym, działające na szkodniki przyzetknięciu się z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /2 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zimowla

  Część okresu zimowania zawarta między ostatnim jesiennym i pierwszym wiosennym oblotem pszczół. Podczas z. pszczołynie opuszczają ula i nie odbywają oblotów oczyszczających, trwając w ciasnym kłębie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmęczenie gleby

  Obniżenie się urodzajności gleby, objawiające się ciągłym zmniejszaniem plonów, pomimo właściwego nawożenia iracjonalnej uprawy. Z.g. następuje wskutekzachwiania równowagi biol. gleby, spowodowanejwadliwą uprawą (monokultury), nawozamiminer., wyczerpaniem się skł. pok., pogorszeniemstruktury gleby...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność glebowa

  Niejednolitość (mozaikowatość) gleby wynikająca z jej zróżnicowanych właściwości w różnych partiach pola.

  Z.g. wynika z przyczyn naturalnych (różne podglebie, różny skład granulometryczny ichem., niejednakowe stosunki wilg., zróżnicowanierzeźby terenu, nachylenie, nasłonecznienieitp.) i sztucznych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zgoniny

  Pocięte w czasie młocki kawałki słomy i wymłóconych kłosów, które są wydalanena zewnątrz młocarni; z. są małowartościową paszą.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbiór

  1. masa zebrana lub planowana do zebrania z całej pow. uprawy danej rośliny w gospodarstwie lub innej jednostce terytorialnej czy administracyjnej. Zob. też plon.

  2. zabiegizwiązane ze zbieraniem produktów roślinnych z pól, np. z. zbóż, z. ziemniaków.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /286

  praca w formacie txt

Do góry