Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Adagio [wym. adadżio]

  Powoli; określenie tempa; również nazwa utworu instrumentalnego lub jednej z jego części utrzymanej w wolnym tempie.

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żywność transgeniczna, żywność modyfikowana genetycznie

  Ż. produkowana z organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO).Są to produkty spoż. zmienione metodamiinżynierii genetycznej, w wyniku czego powstajenowy organizm o zmienionych cechach.Wytwarza się ją gł. w USA, Chinach,Argentynie, Kanadzie, Australii i Meksyku.Wymagania, jakim powinny odpowiadać organizmy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żubroń

  Mieszaniec żubra z bydłem domowym.Zwierzęta te są płodne i bardzo odpornena niekorzystne warunki siedliskowe. Dostarczają bardzo dobrego mięsa. Doskonale nadają się do chowu w terenach górskich. Jedyne na świecie stado ż. znajduje się w okolicy Lubania Śl.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żywotność nasion

  Zachowywanie zdolności kiełkowania w granicach obowiązującychnorm siewnych. Np. dla żyta wynosi ona 1,owsa 3, grochu 4–5, buraka cukrowego 10, agwiazdnicy pospolitej nawet 60 lat. Suche latoi dojrzewanie pożniwne wpływa korzystnie naż.n., natomiast lato dżdżyste, brak dojrzałości zbiorczej (zbyt wczesny...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żwacz

  Największa część żołądka wielokomorowego przeżuwaczy, w której pobrany pokarm ulega rozmiękczeniu i fermentacji pod wpływem drobnoustrojów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyzność gleby

  Zespół fiz., chem. i biol. właściwości gleby, zapewniający rosnącym naniej roślinom uprawnym optymalne warunki wzrostu i rozwoju, pozwalający na uzyskanie wysokich i stałych plonów.

  Wpływ człowieka na ż.g. może być pozytywny lub negatywny.Do zabiegów korzystnie działających zalicza się regulację...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żywienie luksusowe roślin

  Nadmierne nawożenie zwiększające pobieranie skł. pok. przezrośliny i gromadzenie ich w ilościach przekraczającychfizjol. potrzeby.

  Nadmiar łatwo dostępnego azotu powoduje wybujałość roślin (niezrównoważony rozwój), wyleganie, opóźnieniedojrzewania, obniżenie wartości biol.plonów oraz zwiększenie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /1 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żywność ekologiczna

  Ż. wyprodukowana w gospodarstwach ekol. Takie produkty powinny być specjalnie oznakowane. W Wielkiej Brytanii,Szwajcarii, Szwecji i Danii produktyekol. sprzedawane są w sieci tradycyjnych sklepów spoż. We Włoszech, Niemczech iFrancji ż.e. można kupić przede wszystkim w sklepach specjalistycznych. W Polsce...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żywność funkcjonalna (ang. functional food)

  Produkty o działaniu sprzyjającym zdrowiu człowieka, stworzone na podstawie wiedzy ozależnościach między pokarmem, jego składnikamia zdrowiem. Ż.f. jest żywnością bezpieczną,po spożyciu której należy oczekiwać uzyskania efektu zdrowotnego. Ze względu najakość ż.f. dzieli się na:

  1) produkty...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żniwa

  Okres zbioru zbóż i innych roślin uprawianychna nasiona. Wyróżnia się ż. małe –okres zbioru najwcześniej dojrzewającychroślin ozimych, tj. jęczmienia i rzepaku orazż. duże, będące okresem zbioru później dojrzewającychroślin – pozostałych zbóż i strączkowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt

Do góry