Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Cantus firmus [wym. kantus firmus]

  Śpiew stały; samodzielna melodia w utworze wielogłosowym, zaczerpnięta najczęściej z chorału gregoriańskiego lub piosenki świeckiej, do której dokomponowano inne głosy, tworząc utwór wielogłosowy; taki sposóbpisania utworów był stosowany powszechnie przez kompozytorów...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ballada

  Pierwotnie starofrancuska jednogłosowa pieśń ludowa,śpiewana dawniej głównie przez trubadurów, później ballada rozwinęła się w dramatyczną opowieść muzyczną, komponowaną przeważnie na głos z fortepianem do tekstów poetyckich o tematyce fantastyczno-baśniowej lub ludowej,np. ballady Stanisława...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Canzona, kancona

  Pierwotnie pieśń śpiewana przez trubadurów,a od XVI w. krótki wielogłosowy utwór instrumentalny lub wokalny z wyraźnymi motywami rytmicznymi i często stosowaną imitacją motywów; canzona wpłynęła na rozwój fugi.

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bandura

  Ludowy instrument ukraiński, strunowy szarpanyo dużym pudle rezonansowym z pięćdziesięcioma strunami; służy przede wszystkim do akompaniamentu.

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cavatina [wym. kawatina]

  Jedno- lub dwuczęściowa pieśń solowa z akompaniamentem, o prostej budowie, bez powtórzeń melodiii tekstu, najczęściej liryczna, występująca w muzyce operowej.

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Assai

  Bardzo; wyraz występujący w połączeniu z określeniami dotyczącymi tempa, dynamiki lub sposobu wykonania utworu,np. allegro assai: bardzo szybko.

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alla

  Jak, na wzór, w sposób; wyraz występujący w połączeniu z terminem dotyczącym sposobu wykonania utworu, np. allapolacca [wym. allapolakka]: na wzór poloneza, alla turca [wym.alla turka]: w stylu tureckim.

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akcent muzyczny

  Mocniejsze wydobywanie dźwięku; rozróżniasię: a k c e n t m e t r y c z n y - naturalny akcent przypadającyna mocną część t a k tu (np. w metrum 2/4 i 3/4 akcentowana jest pierwsza ćwierćnuta, w metrum 4\4 akcentowana jest pierwsza i trzecia ćwierćnuta) oraz a k c e n t  d y n a m i c z n y,oznaczany...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Artykulacja

  Sposób wydobywania i kształtowania dźwięków utworu muzycznego, oznaczany w zapisie nutowym określeniami artykulacyjnymi, np. staccato, legato.

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alla breve [wym. alla brewe]

  Nazwa taktu w metrum |, w którym podstawową jednostką metryczną jest półnuta; w zapisienutowym oznaczana symbolem umieszczonym na początku pięciolinii.

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt

Do góry