Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Geneza i zakres nazwy „chorał gregoriański"

  Odkrywanie osobliwości tkwiących w brzmieniu chorału gregoriańskiego trzeba rozpocząć od wyjaśnienia samej jego nazwy. Pojęcie „chorał" pochodzi od łacińskiego słowa chorus, czyli chór. Pierwotnie słowo „chór" oznaczało miejsce w kościele, w pobliżu prezbiterium, które zajmowali śpiewacy —...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /3 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Periodyzacja dziejów muzyki

  O ustaleniu ram czasowych epok muzycznych bardzo rzadko decydują czysto muzyczne kryteria. Zdecydowanie częściej wyzyskuje się w tym celu ważne daty z historii powszechnej, traktując je jako umowny początek czy też zamknięcie danej epoki. Dlatego każda periodyzacja historii muzyki daleka jest od idealnych...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /2 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki muzyki

  Muzyka, której tworzenie, wykonywanie i słuchanie należą do najbardziej podstawowych potrzeb człowieka, ma z pewnością tak długą historię jak sam człowiek. Jedynym jednak źródłem poznania muzyki ludów pier­wotnych i świadectwem jej uprawiania są — wobec braku utworów muzycznych — źródła pośrednie...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /4 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAROŻYTNOŚĆ - Grecja

  Rozważanie o muzyce wprowadza w świat swoistej, właściwej jej tylko, terminologii. Dziś, kiedy brzmienie i pojmowanie terminu „muzyka" wydaje się tak oczywiste, trzeba zdać sobie sprawę, że zawdzięczamy go starożytnym Grekom. W czasach archaicznych greckie słowo musike (|ioucn.Kr|) oznaczało wszelką...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /1 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie Grecji w obszarze kultur starożytnych

  W muzyce starożytnej Grecji zogniskowały się zdobycze różnych kultur starożytnych, zwłaszcza zaś: Chin, Indii, Mezopotamii, Krety i Egiptu. Niezależnie od adaptacji rozmaitych osiągnięć Grecja zdołała stworzyć swoje indywidualne oblicze kulturowe. Swoje priorytetowe znaczenie uzyskała dzięki kilku...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia muzyki jako nauka

  Nauka związana z muzyką jest jedną z najstarszych i występowała już w starożytności. Miała wówczas silne zabarwienie teoretyczne i filozo­ficzne, co w owym czasie wiązało się bezpośrednio z dominacją tych dziedzin. Stopniowo w nauce o muzyce pojawiał się cel dydaktyczny, będący wynikiem silnego...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /1 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dominanta

  1. V stopień gamy durowej lub molowej;

  2. akord zbudowany na V stopniu, wchodzący w skład triady harmonicznej,oznaczany literą D; zob. też triada harmoniczna.

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Concerto grosso [wym. konczerto grosso]

  Wielki koncert; kilkuczęściowy koncert, w którym grupa instrumentów solowych,zwana concertino, prowadzi muzyczny dialog z resztą orkiestry,zwaną tutti; forma ta powstała w okresie baroku i wykorzystywana jest do dziś.

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dramat muzyczny

  Muzyczny utwór sceniczny, w którym tekst odgrywa pierwszoplanową rolę, a muzyka go dopełnia; w dramacie muzycznym - w przeciwieństwie do opery - nie ma arii,recytatywów, scen itp.; mistrzem dramatu muzycznego był Ryszard Wagner.

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cymbały

  Instrument strunowy o płaskim pudle rezonansowym w kształcie trapezu, na którym naciągnięte są metalowe struny, uderzane podczas gry drewnianymi pałeczkami; cymbały często są używane w cygańskich zespołach instrumentalnych.

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt

Do góry