Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ŚREDNIOWIECZE - Motet izorytmiczny

  Motet izorytmiczny polegał na zastosowaniu w głosie tenorowym powtó­rzeń identycznych odcinków rytmicznych (z gr. isos 'równy'). W przebiegu kompozycji powtarzana formuła rytmiczna, zwana talea, mogła wystę­pować w swojej postaci zasadniczej, ale również w postaci przekształ­conej.

  Stosowano zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki wielogłosowości europejskiej - organum

  Obcość łaciny i jednogłosowość chorału wpływały na pewną sztywność form chorałowych. Chorał — w swojej czystej postaci — pozostał sym­bolem muzyki kościelnej, a ponadto przez długi czas stanowił punkt wyjścia dla utworów wielogłosowych, nadając charakterystyczny rys całej epoce średniowiecza...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /7 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIOWIECZE - Wielogłosowa msza cykliczna

  W okresie ars noua nastąpił dalszy rozwój mszy. Duże znaczenie histo­ryczne ma La messe de Nostre Damę Guillaume'a de Machaut datowana na przedział czasowy 1349-1363. Jest to prawdopodobnie najstarsze polifoniczne opracowanie pełnego cyklu ordinarium missae, dokonane przez jednego kompozytora. Jest to dzieło...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /2 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ars antioua - Geneza nazwy. Ewolucja organum. Klauzula, konduktus

  W odniesieniu do muzyki XII i XIII wieku, reprezentującej etap dojrza­łego średniowiecza, używamy pojęcia ars antiąua, a więc „sztuka dawna". Otóż najpierw pojawiła się w teorii muzyki nazwa ars noua — sztuka nowa, której celem było uwypuklenie szczególnych zdobyczy muzyki XIV wieku. Wobec tego wszystko...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /6 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki motetu średniowiecznego

  Motet jest najważniejszą formą wielogłosowości średniowiecznej. Forma motetu rozwinęła się w XIII wieku i odzwierciedlała najistotniejsze zmiany stylistyczne. W muzyce zachowała ona żywotność aż po wiek XIX, jednak okresami zdecydowanie największej popularności motetu były średniowiecze i...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /2 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIOWIECZE - Dramat liturgiczny

  Dramat liturgiczny wykształcił się w X wieku z dialogowanych tropów stanowiących dodatki do Introitu. Dialogowanie miało postać naprze­miennych pytań i odpowiedzi. Najstarsze dramaty liturgiczne dotyczyły tajemnicy Wielkanocy i wykorzystywały fragment Ewangelii mówiący o nawiedzeniu Grobu Jezusa przez...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /2 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIOWIECZE - Rozwój notacji

  Najbardziej problematyczną stroną zapisu utworów wielogłosowych była kwestia uporządkowania zasad rytmiki. Powiększenie się liczby głosów w utworach do trzech, a nawet czterech, oraz niezależność rytmiczna głosów aktywnych ruchowo uczyniły rozwój zapisu rytmicznego sprawą niezbędną. Jako że...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /3 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIOWIECZE - Systematyka śpiewów chorałowych

  W ramach bardzo licznej grupy śpiewów chorałowych można dokonać pewnego ich uporządkowania. Ważnym kryterium podziału jest funkcja liturgiczna śpiewów, która pozwala wyróżnić:

  — części stałe mszy (ordinarium missae),

  — części zmienne mszy (proprium missae),

  — śpiewy stałe i zmienne codziennych...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /3 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIOWIECZE - Msza

  Msza w średniowieczu stanowiła najważniejszą formę liturgii, ponie­waż była wyrazem symbolicznego odwzorowania ostatniej wieczerzy Pań­skiej. Na liturgię mszalną składają się następujące grupy śpiewów chorałowych:

  — części stałe (ordinarium missae),

  — części zmienne (proprium missae),

  —...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /2 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIOWIECZE - Oficjum

  Terminem Oficjum określa się liturgię godzin, czyli nabożeństwa poza-mszalne. Były to nabożeństwa odprawiane o różnych porach dnia. Zasadniczy schemat Oficjum ustalił na początku VI wieku św. Benedykt. Na pełne codzienne Oficjum składało się 8 nabożeństw:

  1. Jutrznia (Matutinum) odprawiane przed...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /1 218

  praca w formacie txt

Do góry