Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  RENESANS - Świecka muzyka wokalna

  Wokalna twórczość liryczna renesansu jest w stosunku do średniowiecza o wiele bogatsza. W XIV i 1. połowie XV wieku komponowano już niemało świeckiej muzyki wokalnej, jednak dopiero renesans przyniósł ożywienie w rozwoju rozmaitych gatunków pieśniowych oraz ważne ustalenia dotyczące praktyki...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /2 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RENESANS - ,,Odrodzenie" czy nowa epoka w muzyce? Geneza nazwy epoki, granice czasowe, ośrodki, twórcy

  Nazwa „renesans" wywodzi się z Włoch i w dosłownym tłumaczeniu oznacza odrodzenie (z wł. rinascita 'odrodzenie, obudzenie się, rozkwit'). W malarstwie, architekturze i literaturze renesans przyniósł odrodzenie się ideałów i wartości tkwiących w sztuce starożytnego Rzymu i Grecji. Wspólnej nazwy...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /9 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Między średniowieczem a renesansem - okres burgundzki

  Okres burgundzki w muzyce jest okresem przejściowym, w którym krzyżują się tendencje późnego średniowiecza z zapowiedzią renesansu. Nowym ośrodkiem kultury muzycznej stało się z początkiem XV wieku księstwo burgundzkie. Z dworem w Dijon związanych było wielu wy­bitnych kompozytorów, m.in. Gilles...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /4 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka epoki renesansu

  W okresie renesansu nastąpił bujny rozwój muzyki i istotny wzrost jej znaczenia. Niewątpliwie stało się to za sprawą powiększenia się grona kompozytorów, nasilenia ich wzajemnych kontaktów i dynamicznego przyrostu repertuaru muzycznego. Niebagatelne znaczenie dla rozpo­wszechniania muzyki miał wynalazek...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /15 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka polska w średniowieczu - Kultura muzyczna w Polsce pogańskiej

  Obraz kultury muzycznej w Polsce pogańskiej pozostaje w dużej mierze tajemnicą. Nawet badania archeologiczne, rozwinięte dziś na szero­ką skalę, i szczątkowe zaledwie zabytki kultury z tego tak dla nas odległego czasu nie wypełniają istniejącej luki. Jedno jest pewne: był to okres pełen mitów, czarów...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /2 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RENESANS - Muzyka religijna – podstawowe formy i najwybitniejsi twórcy

  Polifonię wokalną w renesansie reprezentują przede wszystkim motet i msza. Oprócz tych dwóch form dużą popularnością cieszył się także kanon, który mógł też funkcjonować lokalnie, w motetach i mszach, jako technika. Motet i msza łączyły się wyłącznie z muzyką religijną (motety świeckie...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /1 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka polska w średniowieczu - W kręgu chorału gregoriańskiego

  Nową „erę" muzyczną w Polsce zapoczątkowało przyjęcie chrześcijaństwa w 966 roku. Nie był to wyłącznie akt religijny, lecz przełom w wielu dziedzinach życia kraju. W rezultacie przyniósł on znaczne przemiany w cywilizacji, polityce, organizacji i kulturze państwa polskiego. Przyjęcie...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /6 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RENESANS - Motet

  Motet w okresie renesansu był zdecydowanie utworem a cappella o treści religijnej. Źródłem łacińskich tekstów motetów były: psalmy, sekwencje, pieśni maryjne, poezja (hymny), zmienne części mszy oraz lamentacje (Lamentacje to żałobne śpiewy liturgiczne wykonywane podczas Wielkiego Ty­godnia...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /11 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIOWIECZE - Ars antiqua w muzyce polskiej

  W XIII wieku rozpoczął się nowy, nacechowany większą samodzielnością, rozwój muzyki polskiej. Niewątpliwie duże znaczenie w tym względzie miały istotne rozporządzenia władz kościelnych. Dotyczyły one powoły­wania polskich nauczycieli do szkół parafialnych i kolegiackich. W muzyce religijnej...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /9 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RENESANS - Msza

  Renesans był epoką szczególnej popularności i rozkwitu formy mszy. Potwierdza ten fakt bardzo duża liczba kompozycji, jak również zróż­nicowanie utworów tego rodzaju. Podstawę opracowania muzycznego stanowiło w dalszym ciągu ordinarium missae. Obok pełnego cyklu pojawia się tzw. missa breuis...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /16 301

  praca w formacie txt

Do góry