Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Muzyka wokalno - instrumentalna baroku - Kantata

  Określenie „kantata" (z wł. canto 'śpiew') należy traktować jako ogólną nazwę, która tłumaczy istotę gatunku, a która nie zawsze stosowana jest wprost. W praktyce kompozytorskiej zamiast terminu „kantata" stosowano często szereg nazw „pobocznych", takich jak np. azione, complimenti, componimenti...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /7 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAROK - Formy i gatunki muzyki

  Jednym z największych dokonań kompozytorów epoki baroku było wy­kształcenie nowych form i gatunków muzycznych, zarówno wokalno-in-strumentalnych, jak i czysto instrumentalnych. W XVII wieku nastąpiło określenie zasad formalnych utworów. Powstawaniu nowych rodzajów muzycznych towarzyszyło tworzenie nowych...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /8 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAROK - Przemiany tonalne i temperacja stroju muzycznego

  Muzykę schyłku XVT wieku i początku wieku XVII charakteryzowała typowa dla wszystkich okresów przejściowych w historii muzyki różno­rodność technik, stylów, a w dziedzinie teorii — pojęć. W tym czasie terenem szczególnego zainteresowania stała się harmonika — jeszcze przedfunkcyjna, jako że następstw...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /6 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka wokalno - instrumentalna baroku - Opera

  Po raz kolejny przenosimy się do Włoch, do pięknej Florencji. Tam właśnie u schyłku XVI wieku działała aktywnie grupa wybitnych poetów, uczonych i muzyków, tzw. Camerata florencka. Patronował jej początkowo hrabia Giovanni Bardi, a następnie hrabia Jacopo Gorsi. W grupie kompozytorów Cameraty działali...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /18 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka wokalno - instrumentalna baroku - Oratorium

  Muzyczne oratorium ma swoje źródło w modlitwie, jednak nie jest ono formą liturgiczną. W oratoria, tj. sali przeznaczonej do wspólnych modlitw (łac. ora 'módl się'), odbywały się popularne nabożeństwa, podczas których śpiew wiernych przybierał formę dialogu. Inicjatorem takich nabożeństw był w...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /8 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka wokalno - instrumentalna baroku - Pasja

  Pośród religijnych gatunków dramatycznych pasja zajmuje miejsce szcze­gólne. W sensie czysto muzycznym stanowi ona odmianę oratorium, ponieważ wykonawcami są tu także soliści, chór i orkiestra. Tym, co decyduje o wyjątkowym charakterze pasji, jest jej treść — opis męki Chrystusa (wł. passione 'męka...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /3 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAROK - Geneza nazwy epoki, granice czasowe, periodyzacja

  Za punkt wyjścia rozważań na temat każdej epoki muzycznej przyjmu­jemy ustalenie genezy jej nazwy. W nazwie bowiem kryje się zasadniczy rys charakterystyczny epoki, który pozwala na wskazanie głównych tendencji i dążeń twórców. Określenie przyczyny zastosowania w sztuce terminu „barok" wydaje się sprawą...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /5 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans w muzyce polskiej - Twórczość muzyczna w XVI wieku

  W porównaniu z repertuarem czołowych ośrodków europejskich dorobet kompozytorów polskich był znacznie mniejszy. Twórcy polscy starali się osiągnąć poziom europejski; adaptacja form i technik następowała jednak stopniowo, a zatem ich zastosowanie w muzyce polskiej musiałc wiązać się z pewnym...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /5 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barokowa sztuka akompaniamentu improwizowanego - basso continuo

  Zanim zajmiemy się szczegółową analizą twórczości kompozytorów ba­rokowych, a także charakterystyką form i gatunków, omówimy zjawisko, o którym trzeba powiedzieć już na początku. Jest nim basso continuo (lać. continuo 'ciągły'), inaczej — bas cyfrowany.

  Stała obecność cyfrowanego głosu basowego...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /5 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans w muzyce polskiej - Tabulatury organowe z 1. połowy XVI wieku

  Dwie obszerne tabulatury organowe: Jana z Lublina i klasztoru Sw. Ducha w Krakowie są najistotniejszymi zabytkami polskiej kultury muzycznej 1. połowy XVI wieku. Tabulatura Jana z Lublina została sporządzona w latach 1537–1548, a tabulatura klasztoru Sw. Ducha około 1548 roku. Obie zawierają utwory...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /3 366

  praca w formacie txt

Do góry