Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Dwie największe indywidualności epoki baroku - Bach i Handel

  Bach i Handel reprezentują muzykę niemiecką i angielską. Obaj tworzyli w późnym baroku — czasie muzyki różnorodnej i wielopostaciowej, dla której trudno znaleźć wspólny wykładnik. Trudno wręcz uwierzyć, że obaj wielcy kompozytorzy — urodzeni w tym samym roku, w miejscach niewiele od siebie oddalonych...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /4 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka instrumentalna baroku - Koncert solowy

  Forma koncertu solowego kształtowała się przez stopniowe wchłanianie elementów innych, okrzepłych już rodzajów instrumentalnych. Epoka baroku wyniosła wykonawstwo solowe na nieznane wcześniej wyżyny. Tak jak w operze rozwijał się kult solisty — śpiewaka, w muzyce instrumentalnej rodził się i...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /5 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka instrumentalna baroku - Suita

  Barok był okresem najbujniejszego rozkwitu suity. Jako najstarsza forma cykliczna suita okazała się w baroku formą bardzo uniwersalną; wyko­rzystywano ją nie tylko w utworach opatrzonych nazwą suita, ale także w sonatach da camera, odpowiednio w koncertach da camera i utwo­rach o charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /7 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka wokalno - instrumentalna baroku - Angielski anthem

  Czym dla Włochów była kantata, tym był dla Anglików anthem (ang. 'hymn, antyfona'). Anthem należał do gatunków muzyki religijnej, zwią­zanych z wyznaniem anglikańskim. Teksty anthems ograniczały się do psalmów. Szczegół ten odróżnia gatunek angielski od kantaty, w której dozwolone były różne teksty...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /1 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wariacyjność w muzyce baroku

  Technika wariacyjna należy do najstarszych sposobów komponowania, ponieważ każdy fragment utworu muzycznego, który jest zmienioną wersją zasadniczej myśli muzycznej, nazywamy w muzyce wariacją. Wariacyjność może obejmować cały utwór, pełniąc wówczas rolę formo-twórczą, a także występować...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /5 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAROK - Msza

  Twórczość mszalna w okresie baroku nie była jednolita pod względem stylistycznym. W rozwoju mszy barokowej można wyróżnić dwa podsta­wowe kierunki:

  — msza w ramach stile antico — nawiązanie do twórczości kompo­zytorów renesansowych, a w szczególności do Palestriny,

  — msza w ramach stile nuouo (moderno)...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /7 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAROK - Fascynacja polifonią instrumentalną

  Wirtuoz organowy czy klawesynowy epoki baroku musiał umieć impro­wizować pełny akompaniament z jednej linii basowej (tzw. bas figuro-wany). Umiejętności improwizowania w technice kontrapunktycznej moż­na było kształcić wykorzystując różne gatunki muzyczne. Należały do nich: preludium polifoniczne...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /7 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka instrumentalna baroku - Rozwój instrumentarium. Nowe funkcje instrumentów. Formy, gatunki

  Opowieść o instrumentalnej muzyce baroku wypada rozpocząć od przed­stawienia instrumentów, które w różnych utworach pełniły rozmaite funkcje. Owo świadome zróżnicowanie zastosowania instrumentów mu­zycznych to z pewnością najważniejsza zdobycz baroku w muzyce in­strumentalnej. Instrumentacja — oprócz...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /8 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka instrumentalna baroku - Sonata

  Około połowy XVII wieku we Włoszech wykształciły się dwa typy sonaty:

  — sonata da chiesa, czyli kościelna (wł. chiesa 'kościół'),

  — sonata da camera, czyli kameralna, nazywana też dworską lub salonową (wł. camera 'pokój, salon').

  O takim podziale sonat zadecydowało miejsce ich wykonywania i...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /8 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka instrumentalna baroku - Concerto grosso

  Styl koncertujący rozwinął się najpełniej w nowej formie muzycznej, zwanej po włosku concerto grosso. Jest to typ koncertu barokowego, w którym współzawodniczą ze sobą dwie grupy wykonawcze:

  1) concertino 'mała orkiestra' (zwana też principale 'główny') — grupa instrumentów solowych,

  2) grosso...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /8 913

  praca w formacie txt

Do góry