Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PRZEŁOM BAROKU I KLASYCYZMU - Twórczość synów Johanna Sebastiana Bacha

  Podwaliną nowego stylu w muzyce była również twórczość synów Bacha, zwłaszcza Carla Philippa Emanuela (zwanego Bachem „berlińskim” lub „hamburskim”; 1714-1788) oraz Johanna Christiana (zwanego „medio­lańskim” lub „londyńskim”; 1735-1782). Rozpowszechnili oni melodykę kantylenową o budowie okresowej...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /5 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYCYZM - Muzyka instrumentalna: Gatunki kameralne

  Muzyka kameralna ma długą tradycję i swój czytelny rodowód, związany przede wszystkim z miejscem jej wykonywania. Klasycy wiedeńscy preferowali w swej twórczości kwartet smyczkowy. W przeciwieństwie do dużego zespołu orkiestrowego obsada kwartetu stała się terenem prezentacji wyrazistego czterogłosu —...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /14 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Georg Friedrich Handel - Utwory wokalno - instrumentalne

  W twórczości Handla pierwsze miejsce zajmują opery i oratoria. Muzykę operową reprezentuje ponad 40 dzieł powstałych w różnym czasie. Pierwsza opera Handla — Almira, została wystawiona w 1705 roku w Hamburgu. Do wczesnych dzieł operowych należą także Nero oraz Florindo i Dafne. Podczas pobytu we...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /16 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Georg Friedrich Handel - Utwory instrumentalne

  Największe osiągnięcie Handla w zakresie muzyki instrumentalnej sta­nowi twórczość koncertowa, a w szczególności concerti grossi. Handel skomponował 6 concerti grossi op. 3 na instrumenty dęte drewniane (wyd. 1734) i 12 utworów tego rodzaju op. 6 na instrumenty smyczkowe (wyd. 1739). Cykle różnią się...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /6 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka polskiego baroku - Główne zagadnienia — uwarunkowania historyczne, ośrodki, organizacja życia muzycznego, styl dawny i nowy

  O kształcie kultury polskiej w baroku, w tym także muzyki, zadecydowały w dużej mierze przeobrażenia polityczne i organizacyjne. Jednym z waż­niejszych było przeniesienie rezydencji dworu królewskiego z Krakowa do Warszawy w 1596 roku. Z woli króla Zygmunta III Wazy rozbudowano zamek dawniejszych władców...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /9 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka polskiego baroku - Twórczość wokalno - instrumentalna

  Opera jako reprezentacyjna forma muzyki barokowej przeniknęła do Polski bardzo szybko. Teatr operowy urzeczywistniał najważniejsze ele­menty sztuki barokowej, zwłaszcza rozwinięte zdobnictwo i skłonność do przepychu. Kontakt Polski z muzyką dramatyczną miał dwojakie źródło: poprzez wykonywanie utworów...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /25 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Johann Sebastian Bach - Utwory instrumentalne

  Nie sposób rozpocząć inaczej, jak od wyobrażenia sobie aury, która otaczała Bacha przez całe życie: chłodne, wysokie kościoły i potężne organy. Każdego dnia odkrywał w ich brzmieniu coś nowego i w muzyce organowej bodaj najpełniej zrealizowała się sprawność muzyka w rze­miośle kompozytorskim, a...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /10 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Georg Friedrich Handel

  Lata młodzieńcze, spędzone przez kompozytora w Niemczech, były okre­sem intensywnej edukacji. Oprócz nauki kompozycji Handel pobierał lekcje gry na organach, klawesynie, skrzypcach, a także na swym ulubionym instrumencie — oboju. Edukację rozpoczętą w rodzinnym Halle kompozytor kontynuował w Berlinie i...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /1 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Johann Sebastian Bach

  Związek między kolejami życia Bacha a jego działalnością kompozytorską jest nierozerwalny. Lata podróży po kraju i okres stabilizacji w Lipsku znalazły bardzo czytelne odniesienie w twórczości kompozytora. Na mapie wędrówek trzeba zakreślić kilka ważnych ośrodków, z jakimi kompozytor — w różnych...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /3 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Johann Sebastian Bach - Utwory wokalno - instrumentalne

  Omówienie twórczości wokalno-instrumentalnej Bacha wypada rozpocząć od gatunku kantaty, z dwóch przynajmiej powodów. Kantata była ga­tunkiem, który kompozytor uprawiał we wszystkich okresach twórczości. Druga ważna przyczyna to bardzo silny wpływ twórczości kantatowej na inne formy, zwłaszcza oratorium...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /10 732

  praca w formacie txt

Do góry