Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  KLASYCYZM - Muzyka wokalno - instrumentalna

  W muzyce klasycznej dominują wprawdzie utwory instrumentalne, ale klasycy wiedeńscy i kompozytorzy im współcześni praktykowali nadal formy i gatunki wokalno-instrumentalne.

  Spośród klasyków wiedeńskich równowagę pomiędzy twórczością in­strumentalną i wokalno-instrumentalną zachował jedynie Mozart...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /22 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYZM - Fazy rozwoju muzyki w XIX wieku. Różnorodność muzyki romantycznej

  Ze względu na odmienne sytuacje historyczne, a także zróżnicowanie muzyki komponowanej w XIX wieku historycy wyodrębniają kilka faz rozwojowych:

  — preromantyzm (do około 1820 roku),

  — romantyzm właściwy (do około 1850-1860),

  — neoromantyzm lub późny romantyzm (do końca XIX wieku).

  W muzyce 1. połowy...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /3 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasycyzm w muzyce polskiej - Szkolnictwo w Polsce w 2. połowie XVIII i na początku XIX wieku

  Głównymi ośrodkami edukacji muzycznej w tym czasie były dwory, gdzie przy zespołach teatralnych i kapelach instrumentalnych funkcjonowały bursy dla utalentowanych uczniów. Do 1773 roku działalność dydaktycz­na spoczywała przede wszystkim w rękach jezuitów. Z chwilą rozwiązania tego zakonu działalność...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /2 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYCYZM - Kompozytorzy współcześni klasykom wiedeńskim

  W cieniu klasyków wiedeńskich działali i komponowali muzycy innych ośrodków. Zdominowani przez muzykę wiedeńską nie osiągnęli wysokiej pozycji w dziejach muzyki, ale trzeba pamiętać, że tworzyli oni równolegle z Haydnem, Mozartem i Beethovenem obraz „klasycznego” stylu w mu­zyce i przyczyniali się do...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /6 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska kultura muzyczna w początkach XIX wieku. U progu romantyzmu

  Trzeci rozbiór Polski zachwiał ostatecznie podstawami życia społecznego i kulturalnego. Dynamiczny rozwój kultury stanisławowskiej uległ za­hamowaniu. Warszawa i inne miasta polskie na kilkadziesiąt lat stały się ośrodkami prowincjonalnymi. Wybitne osobistości i twórcy kultury opuszczali Polskę w...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /1 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasycyzm w muzyce polskiej - Warunki życia muzycznego w Polsce w 2. połowie XVIII wieku

  Dawną świetność Polski przekreśliły, trwające ponad 60 lat, nieudolne rządy królów saskich: Augusta II Mocnego (1697-1733) oraz Augusta III (1733-1767) z dynastii Wettynów. Obcy królowie zainteresowani byli wyłącznie zapewnieniem korzyści swojej dynastii, a w ten sposób przy­czynili się do poważnego...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /6 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska kultura muzyczna w początkach XIX wieku. U progu romantyzmu - Józef Elsner, Karol Kurpiński

  Największe zasługi dla naszej kultury muzycznej w początkach XIX wieku położyli dwaj działający równocześnie w Warszawie kompozyto­rzy, dyrygenci, a nade wszystko organizatorzy życia muzycznego: Józef Elsner (W 1969 roku w Grodkowie na Opolszczyźnie — rodzinnym miasteczku kompo­zytora — otwarto Muzeum im...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /16 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEŁOM BAROKU I KLASYCYZMU - Szkoły przedklasyczne

  W czasie, który uznajemy za pośredni stylistycznie między barokiem i klasycyzmem, szczególną rolę odegrały trzy ośrodki: Mannheim, Berlin i Wiedeń. Kilka generacji kompozytorów związanych z tymi ośrod­kami stworzyło odrębne szkoły: mannheimską, berlińską i tzw. staro-wiedeńską. Twórczość...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /9 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka polskiego baroku - Twórczość instrumentalna

  Kompozytorzy polscy XVII wieku w pełni nadążali za rozwojem euro­pejskiej muzyki instrumentalnej. Za pioniera wczesnego stylu baroko­wego w Polsce uważa się obecnie Adama z Wągrowca, kompozytora i organistę działającego w 1. połowie XVII wieku. Zachowały się jego fantazje, ricercary i opracowania...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /6 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYCYZM - Muzyka instrumentalna: Koncert instrumentalny

  Rozwój wirtuozostwa i solowej faktury instrumentalnej łączy się zwła­szcza z dwiema formami: koncertem i sonatą solową. Wyrosłe z idei concerto grosso koncerty solowe pojawiły się już na początku XVIII wieku, jednak pełny rozkwit tej formy nastąpił dopiero w 2. połowie tego wieku. Jeśli dotychczas...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /12 947

  praca w formacie txt

Do góry